Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zaświadczenie generyczne  zostało stworzone dla pracowników dziekanatów, aby umożliwić  im wystawianie dokumentów  niestandardowych, których szablony nie są dostępne w portalu Moja PG.


Aby wystawić dokument należy zalogować się do Moja PG, a następnie wyszukać studenta, dla którego ma być wystawione zaświadczenie.  Następnie 

Instrukcja krok po kroku

Aby wystawić dokument należy zalogować się do Moja PG, a następnie:

  1. wyszukać studenta, dla którego ma być wystawione zaświadczenie,
  2. w zakładce Zaświadczenia/Decyzje należy wybrać „Zaświadczenie generyczne”

  3. Otworzy się okno z formularzem, w którym należy wypełnić pola:

4. Nr zaśw. automatycznie: –  po zaznaczeniu tego pola, system automatycznie nada kolejny numer na liście zaświadczeń na koncie danego studenta.

5. Oprócz automatycznej opcji numerowania, system umożliwia również ręczne wpisanie numeru zaświadczenia.

6. Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć przycisk „podgląd”.  System wygeneruje plik PDF. Należy sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają. Na tym etapie, w prezentowanym podglądzie, nie wyświetla  się jeszcze numer dokumentu.

7. Jeżeli zaświadczenie jest wypełnione poprawnie należy kliknąć przycisk „Generuj”.  W zakładce Zaświadczenia/Decyzje pojawi się dokument o  kolejnym numerze. Numer pojawi się również na wydruku PDF.

Opisane powyżej zaświadczenie, jest  pełnoprawnym dokumentem. Korzystając z tej funkcji, możliwe jest uzupełnienie/dodanie tych informacji, które były do tej pory wystawiane poza systemem.


Powiązane artykuły