Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza instrukcja stworzona została  dla Pracowników Dziekanatów i dotyczy dodatkowej funkcjonalności ustawiania aktywnej opcji wielu protokołów dla grup zajęciowych.


Dotychczas do poszczególnych grup zajęciowych na przedmiocie protokoły w ogóle nie były wystawiane.

Instrukcja krok po kroku

  1. Aby włączyć powyższą funkcjonalność należy uzupełnić nazwiska prowadzących na grupach zajęciowych, przypisać studentów do grup, po czym należy wejść w Kursy  Przedmioty  Wybrany przedmiot  Dane przedmiotu  Edytuj:
  2. Zaznaczamy opcję Przedmiot wieloprotokołowy, a następnie należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj właściwych dla danego przedmiotu zajęć (Rodzaj zajęć dla protokołów)na podstawie których utworzone zostaną protokoły. Następnie zapisujemy…

3. Wieloprotokołowość została włączona, wystarczy teraz wygenerować protokoły. Aby to zrobić należy kliknąć Utwórz protokół na podstawie grup zajęciowych:

4. wyświetlone zostanie okno przedstawione poniżej, w którym określamy datę zwrotu protokołu:

5. Po kliknięciu Zapisz protokoły zostaną wygenerowane. Lista studentów na protokole uzupełniona zostaje automatycznie na podstawie wcześniej wykonanego przypisania do grup zajęciowych. System wyświetli informację o pomyślnym utworzeniu protokołu.

Protokół pojawi się na liście protokołów dla przedmiotu.


Powiązane artykuły