Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Przenoszenie studentów między grupami zajęciowymi jest bardzo ważne, ze względu na plany zajęć studentów i ankiety – student nieprawidłowo przypisany do grupy będzie widział nieprawidłowy plan oraz ankietę dotyczącą niewłaściwego prowadzącego. Przenoszenie między grupami zajęciowymi może wykonać osoba odpowiedzialna za przedmiot (w ramach wszystkich grup zajęciowych stworzonych w ramach przedmiotu) oraz nauczyciel odpowiedzialna za grupę zajęciową (tylko w ramach swojej grupy).


Instrukcja krok po kroku

Po uruchomieniu aplikacji Nauczyciel otworzy się wstążka z zakładkami:

  1. Przenoszenie studentów między grupami zajęciowymi możliwe jest od strony przedmiotu, zatem przechodzimy na zakładkę Przedmioty → Aktualne:

2.  Otworzy się lista przedmiotów, z których wybieramy przedmiot do edycji:

3. Do przenoszenia studentów między grupami wykorzystywać będziemy link Lista studentów z kolumny Akcje:

4. Standardowo Dziekanat dodaje studentów do pierwszej grupy zajęciowej – w przypadku różnych zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekt…) studenci powinni znajdować się w pierwszych grupach poszczególnych rodzajów zajęć, zatem przenoszenie między grupami powinniśmy wejść w listę studentów w pierwszej grupie:

5. Po wejściu do danej grupy na zakładce Dane przedmiotu zobaczymy listę studentów, których możemy z danej grupy przenieść do innej. Studentów do przeniesienia możemy zaznaczać na trzy sposoby (jeżeli w danej grupie jest więcej niż dwadzieścia osób, to lista studentów zostanie podzielona na podstrony, między którymi możemy przechodzić nie tracąc zaznaczenia przy wybranych osobach):

  • używając opcji Zaznacz wszystko na bieżącej stronie – zaznaczymy wszystkich studentów na danej stronie wyników
  • zaznaczając wybrane osoby ręcznie
  • używając opcji Wszystko – zaznaczymy wówczas wszystkich studentów w danej grupie na raz (należy korzystać z tego ostrożnie)

Ilość zaznaczonych studentów wyświetla się na dole tabeli (poniżej Zaznaczono: 4):

6. W momencie kiedy mamy już wybraną grupę osób do przeniesienia korzystamy z linka Przenieś na inne zajęcia:

7. Otworzy się okno, w którym możemy wybrać docelową grupę zajęciową (wśród proponowanych grup pojawią się tylko inne grupy zajęć danego rodzaju, na które możemy przenieść studentów):

UWAGA!

Jeżeli w powyższym przypadku nie ma żadnych grup do wyboru, to wybraliśmy do edycji grup zajęcia, które mają tylko jedną grupę (taka sytuacja jest prawidłowa np. dla wykładu, ale nie jest prawidłowa w przypadku np. ćwiczeń – należy poprosić właściwy Dziekanat o naprawę problemu poprzez utworzenie odpowiedniej ilości grup zajęciowych).

Po przeniesieniu studentów lista wyników zostanie odświeżona i pomniejszona o osoby, które przenieśliśmy (nie pojawi się żaden komunikat potwierdzający przeniesienie). Jeżeli chcemy sprawdzić czy osoby zostały przeniesione, wystarczy kliknąć link « powrót do danych przedmiotu

…i wybrać grupę, do której przenieśliśmy studentów…

Należy pamiętać, że przenoszenie studentów zawsze rozpoczynamy od grupy, w której aktualnie się znajdują i z niej przerzucamy ich do grupy docelowej, jeśli więc chcemy jakichś studentów przenieść z grupy trzeciej do grupy pierwszej, to najpierw wchodzimy do grupy trzeciej.


Powiązane artykuły