Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oceny końcowe i oceny cząstkowe to dodatkowa funkcjonalność w Moja PG, która ma na celu ułatwienie nauczycielowi (zwłaszcza w przypadku przedmiotów prowadzonych przez wiele osób) zarządzanie ocenami studentów. Korzystanie z przedstawionych tu opcji nie jest obowiązkiem narzuconym przez system (ma to ułatwić organizację pracy nauczycielowi).

Z ocen cząstkowych i ocen końcowych można korzystać jednocześnie, lub osobno, zupełnie niezależnie. Oba typy ocen zostały osobno opisane w kolejnych częściach instrukcji (proszę wybrać z menu właściwą instrukcję).


Powiązane artykuły