Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oceny końcowe umożliwiają odnotowanie oceny, jaką student uzyskał z danego typu zajęć. Dzięki ocenom końcowym zawsze możemy w przyszłości wrócić do naszego, konkretnego studenta i sprawdzić jego ocenę. Oceny te widzi także osoba wypełniająca protokół, więc można wykorzystać ten mechanizm do przekazywania osobie odpowiedzialnej za przedmiot informacji, które pomogą wystawić ocenę końcową.

Rozwiązanie


W celu wystawienia oceny końcowej należy zalogować się do portalu Moja PG i wejść w zakładkę Przedmioty, a następnie w Aktualne.

W kolejnym kroku wybieramy konkretny przedmiot:

Przechodzimy na zakładkę Studenci na zajęciach i w kolumnie Ocena końcowa klikamy Edycja:

Po wpisaniu ocen, klikamy Zapisz:

Zapisane przez nas oceny widoczne są w ostatniej kolumnie:

Oceny końcowe wystawione przez nauczyciela można zobaczyć od strony protokołu. Po wejściu w Protokoły → Aktualne należy wybrać konkretny protokół:

Następnie przechodzimy na zakładkę Oceny:

Przy wystawianiu ocen widoczna jest kolumna Oceny z zajęć, gdzie widać oceny wpisane na poszczególnych typach zajęć:

Na podstawie wpisanych ocen końcowych osoba odpowiedzialna za przedmiot może wpisać oceny na protokole.