Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kopiowanie tematów prac dyplomowych rozpoczynamy od wyszukania tematów, które posłużą jako źródło.


Instrukcja krok po kroku

W tym celu przechodzimy do 

  1. Moja PG → Nauczyciel  → Dyplomy → Propozycje tematów i po ustawieniu odpowiednich kryteriów klikamy Szukaj:

2. Następnie zaznaczamy interesujące nas tematy i klikamy link Kopiuj:

3. Po kliknięciu zostaniemy poproszeni o wybranie semestru na który chcemy skopiować dane tematy:

4. Po wybraniu semestru i kliknięciu Kopiuj zostanie wyświetlone potwierdzenie:

5. Zmieniając kryteria wyszukiwania tak, aby przedział czasowy obejmował skopiowany przez nas temat, ujrzymy skopiowany temat – będzie on miał status "nowy":

6. Z takim tematem postępujemy dokładnie tak, jak z nowo wprowadzonym – możemy na tym etapie dokonać jego edycji, po niezbędnych zmianach temat przesyłamy do zatwierdzenia do Dziekanatu, a po zatwierdzeniu w Dziekanacie możliwe będzie przypisywanie studentów.


Powiązane artykuły