Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zapoznać się z instrukcją, należy rozwinąć poniższe tytuły.

Wypełnianie protokołu dyplomowego zostało przedstawione na poniższym filmie:

UWAGA!

W obecnej chwili regulamin studiów dopuszcza jedynie możliwość podwyższenia oceny (§ 25 ust. 4 "Komisja egzaminu dyplomowego może, w uzasadnionych przypadkach, o pół stopnia podwyższyć ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie z ust. 2 lub ust."). Aktualna wersja Moja PG uwzględnia obowiązujący regulamin, natomiast powyższa instrukcja została przygotowana jeszcze przed tą zmianą (sam sens instrukcji i jej wartość nie uległy zmianie z tego powodu).


W celu wypełnienia protokołu dyplomowego należy zalogować się do Moja PG (z sieci politechnicznej lub za pomocą VPNa), po czym należy przejść do aplikacji Nauczyciel, na zakładkę Dyplomy → Aktualne. W wyszukiwarce dyplomów należy zaznaczyć pole Przewodniczący komisji, po czym można już wyszukiwać dyplomy (np. po nazwisku autora). Przy wybranym dyplomie klikamy Szczegóły w kolumnie Akcje:

Naszym oczom ukarzą się szczegóły dyplomu, wraz z oceną z pracy dyplomowej i średnią studenta, informacjami o weryfikacji antyplagiatowej itp. – na samym dole znajdziemy sekcję Protokoły Nauczyciel, w której to znajdują się protokoły do danej obrony (w przypadku kolejnego terminu może się tu pojawić drugi protokół). W wybranym protokole klikamy Edytuj w kolumnie Akcje, po czym wypełniamy protokół. Po wypełnieniu protokołu i ustawieniu ocen za poszczególne pytania, przewodniczący klika Zapisz i podpisz – od tego momentu członkowie komisji mogą podpisać taki protokół.

W przypadku stwierdzenia pomyłki należy skontaktować się z Dziekanatem, który ma możliwość usunięcia podpisów (wszystkich jednocześnie) i cofnięcia protokołu do edycji. Po edycji protokołu wszyscy członkowie podpisują się ponownie, pod nową wersją.

Podpisywanie protokołu dyplomowego zostało przedstawione na poniższym filmie:


W celu wypełnienia protokołu dyplomowego należy zalogować się do Moja PG (z sieci politechnicznej lub za pomocą VPNa), po czym należy przejść do aplikacji Nauczyciel, na zakładkę Dyplomy → Aktualne. W wyszukiwarce dyplomów należy zaznaczyć pole Członek komisji, po czym można już wyszukiwać dyplomy (np. po nazwisku autora). Przy wybranym dyplomie klikamy Szczegóły w kolumnie Akcje:


Naszym oczom ukarzą się szczegóły dyplomu, wraz z oceną z pracy dyplomowej i średnią studenta, informacjami o weryfikacji antyplagiatowej itp. – na samym dole znajdziemy sekcję Protokoły Nauczyciel, w której to znajdują się protokoły do danej obrony (w przypadku kolejnego terminu może się tu pojawić drugi protokół). W wybranym protokole klikamy Szczegóły w kolumnie Akcje, po czym ukaże się protokół wypełniony przez przewodniczącego – klikamy Podpisz w celu podpisania go:

W przypadku stwierdzenia pomyłki należy skontaktować się z Przewodniczącym komisji, który skontaktuje się z Dziekanatem. Dziekanat ma możliwość usunięcia podpisów (wszystkich jednocześnie) i cofnięcia protokołu do edycji. Po edycji protokołu wszyscy członkowie podpisują się ponownie, pod nową wersją.


Powiązane artykuły