Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataWysłanie wiadomości do wszystkich studentów na przedmiocie ogranicza się do wejścia w dany przedmiot w Moja PG, zaznaczenia odpowiednich osób i wpisania wiadomości. Poniżej znajduje się screencast oraz szczegółowa instrukcja:

Szczegółowa instrukcja krok po kroku

  1. Logujemy się na Moja PG i przechodzimy do aplikacji Nauczyciel, po czym przechodzimy na zakładkę Przedmioty i ikonę Aktualne. Na liście przedmiotów klikamy wybrany przedmiot:

2.Po wyświetleniu szczegółów przedmiotu należy wybrać grupę zajęciową (w przykładzie korzystam z grupy wykładowej, zawierającej wszystkich studentów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysyłać wiadomości z podziałem na grupy zajęciowe takie jak ćwiczenia, laboratoria itp.):

3. Po wybraniu grupy wybieramy konkretnych studentów. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

  • używając pól zaznaczających całą stronę wyników (w poniższym przykładzie widzimy tylko 9 osób, ale przy większych grupach lista dzielona jest na więcej stron)
  • używając pól wyboru przy konkretnych osobach
  • używając linków (Wszystko | Wyczyść) co pozwoli jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkich studentów, niezależnie od ilości stron z wynikami

4. Kiedy już zaznaczymy wybrane osoby, pod tabelą zobaczymy podsumowanie (Zaznaczono: 9 – należy się tu upewnić, czy zaznaczyliśmy oczekiwaną liczbę osób) oraz pojawi się link Mail, widoczny poniżej:

5. Po kliknięciu w Mail pod listą studentów rozwinie się miejsce na wpisanie tematu i treści wiadomości:

6. Po wpisaniu wiadomości klikamy przycisk Wyślij znajdujący się poniżej:

7. System wyświetli prośbę o potwierdzenie, oraz informację o "pewnym opóźnieniu":

8. Po potwierdzeniu pojawi się komunikat o wysłaniu wiadomości – w tej chwili, wiadomości do studentów zostaną zakolejkowane i wysłane tak szybko, jak to będzie możliwe (z reguły jest to kilka minut).

9. Po zamknięciu powyższego komunikatu możemy przejść do kolejnego przedmiotu (okno z wpisaną wiadomością nie znika, ale to normalne zachowanie systemu).


Powiązane artykuły