Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nauczyciel Akademicki posiadający ważną umowę o pracę, może zawnioskować o wydanie elektronicznej Legitymacji Służbowej NA.


Instrukcja krok po kroku

W celu złożenia wniosku o taką legitymację należy zalogować się na Portalu Moja PG, a następnie:

  1. przejść do aplikacji Pracownik → Inne i kliknąć kafelek Legitymacja Służbowa NA, po czym należy kliknąć Składanie nowego wniosku:

2. Otworzy się ekran, na którym zostaną wyświetlone nasze dane, które trafią na legitymację. Wybieramy powód zgłoszenia – Wydanie nowej legitymacji (lub w przyszłości duplikatu). Dodatkowo w tym miejscu możemy wczytać zdjęcie – klikamy Wczytaj obraz:

UWAGA!

Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg lub jpeg o wymiarach minimum 240x300 pixeli. Maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB. Jeśli zdjęcie ma poprawny rozmiar to ukaże się we wniosku. Zdjęcie, które wgrywane jest na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej zostanie załadowane, będzie umieszczone na ELSNA. Jeżeli zatem np. przy użyciu domowego skanera zeskanowane zostanie zdjęcie formatu legitymacyjnego i w efekcie powstanie duży plik formatu A4, a samo zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

3. Po wybraniu zdjęcia z dysku naszego komputera będziemy mieli możliwość jego skadrowania i wczytania do Moja PG. Po załadowaniu zdjęcia zostanie wyświetlony podgląd wniosku, jeżeli wszystko wygląda poprawnie klikamy Zapisz zdjęcia, a następnie, gdy na podsumowaniu dane się zgadzają klikamy Wyślij wniosek:

4.  Po wysłaniu wniosku należy dokonać płatności na jeden z możliwych sposobów:

  • Wygeneruj druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować, a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,
  • Skorzystaj z serwisu ePłatności - klikając w tę opcję wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.
  • Zeskanuj kod QR do płatności mobilnych - zostanie wygenerowany kod QR, który możemy zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew.

Aby skrócić czas przetwarzania wniosku zalecamy dokonanie opłaty za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne.

5. Po dokonaniu płatności można się wylogować z Moja PG.

Legitymacja powinna być gotowa do odbioru w ciągu kilku dni – złożony przez nas wniosek widać na liście wniosków na Moja PG – widzimy tu jego status oraz możliwe akcje.


Po dokonaniu płatności innym sposobem niż ePłatności, mimo że w akcjach dostępne będą opcje płatności i rezygnacji, nie należy z nich korzystać, tylko należy poczekać na zaksięgowanie wpłaty!

W momencie, kiedy status legitymacji w Moja PG zmieni się na do odbioru, możemy udać się do punktu odbioru do Działu Osobowego po fizyczny blankiet legitymacji (w celu weryfikacji należy zabrać ze sobą dokument tożsamości).


Powiązane artykuły