Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza instrukcja została stworzona dla pracowników Politechniki Gdańskiej. Opisuje sposób korzystania z funkcjonalności ewidencji infrastruktury badawczej, a także procedurę dodawania zasobów do portalu Moja PG.

Infrastruktura badawcza obejmuje Laboratoria, Aparaturę naukową  i Zespoły badawcze.  Poniżej zostaną pokrótce opisane poszczególne komponenty.

Po zalogowaniu do Moja PG, należy wybrać ikonę Nauka, a następnie zakładkę ‘Infrastruktura badawcza’. Po rozwinięciu widoczne są trzy zakładki: laboratorium, aparatura naukowa i zespoły badawcze. Użytkownicy portalu mają dostęp do listy zasobów, w zależności od posiadanych uprawnień.

  • No labels