Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W module Infrastruktura badawcza obowiązują trzy poziomy uprawnień:

  • dla osób, które mogą dodawać do ewidencji nowe laboratorium, zespół badawczy lub aparaturę,
  • dla osób, które mogą edytować informacje szczegółowe o zasobach, w których oznaczeni są jako kierownik lub opiekun („zasoby własne”) oraz dodawać aparaturę lub zespoły badawcze do ewidencji,
  • dla osób, które mogą weryfikować dodane zasoby i zmieniać ich status na zatwierdzony.

Uprawnienia są przydzielane na podstawie upoważnień otrzymanych z wydziału. Lista osób upoważnionych jest definiowana odrębnie dla każdego wydziału i zatwierdzana przez władze wydziału. Osoby zdefiniowane jako właściciele zasobu (Kierownik/opiekun merytoryczny laboratorium) mają pełny dostęp tylko do własnych zasobów. Osoby weryfikujące i zatwierdzające zasoby mają pełny dostęp do zasobów we własnych jednostkach organizacyjnych.

  • No labels