Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataInstrukcja krok po kroku

Aby dodać zespół badawczy należy:

  1. w zakładce Zespoły badawcze wybrać Dodaj nowy zespół badawczy. Przycisk znajduje się pod tabelą wyników wyszukiwania. Następnie należy wypełnić pola wyświetlonego formularza. Poza danymi wymaganymi uprawniona osoba może wprowadzić informacje o prowadzonych pracach badawczych i badaniach zleconych oraz oferty usługowe zespołu.

    Informacje o aparaturze naukowo-badawczej oraz laboratoriach, którymi dysponuje zespól badawczy wprowadza się przez dokonanie odpowiedniego wyboru z listy jaka wyświetli się po wybraniu przycisku Dodaj w odpowiedniej sekcji formularza:

    screenx2

  2. Po zakończeniu wprowadzania danych, osoba uzupełniająca informacje lub dokonująca zmian musi odesłać wypełniony formularz z danymi o zespole badawczym do weryfikacji i zatwierdzenia. Zaakceptowanie wpisu przez osobę zatwierdzającą powoduje zmianę statusu zespołu badawczego na Zatwierdzony.


Jeżeli edycja dotyczy podstawowych danych: nazwy zespołu badawczego, jednostki organizacyjnej, czy osoby kierownika to zmieniony wpis wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia. Edycja pozostałych danych  w zatwierdzonym wcześniej wpisie nie wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia.


Powiązane artykuły