Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wniosek Podróż służbowa/wyjazd zagraniczny składany jest na podróże służbowe pracowników w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu poza granicami kraju oraz podróże studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej w celu udziału w określonym wydarzeniu poza granicami kraju. Pracownik w trakcie wyjazdu jest w podróży służbowej, wykonuje zadania określone przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych przez pracodawcę.


W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).


Powiązane artykuły