Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Wniosek „Polecenie wyjazdu krajowego (delegacja krajowa)” składany jest o wyjazd pracownika w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju.


W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).


Powiązane artykuły


  • No labels