Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W tym miejscu (Przedmioty → Ankiety  Dodaj) rozpoczynamy ręczne dodawanie definicji ankiety. Z listy rozwijanej Typ ankiety istnieje możliwość wyboru typu ankiety: nauczyciela, jednostki organizacyjnej lub przedmiotu. W polu poniżej podajemy nazwę naszej definicji a następnie mamy możliwość dokonania wyboru wydziału/jednostki organizacyjnej właściwej osobie tworzącej daną definicję. W następnym polu istnieje możliwość zamieszczenia krótkiego opisu naszej ankiety.

Po wypełnieniu wszystkich pól definicji (w tym również po wybraniu opcji informuj o stuprocentowym wypełnieniu) należy ją zapisać przy pomocy przycisku Zapisz definicję ankiety zlokalizowanego na samym dole ekranu.

UWAGA!

Uwaga: Pole tekstowe zlokalizowane obok opcji informuj o stuprocentowym wypełnieniu, które pojawi się po jej zaznaczeniu/wybraniu, można uzupełnić dowolnym tekstem. Przykładowa treść komunikatu to: Osiągnięto stuprocentowy stopień wypełnienia ankiet. Dziękujemy.


Powiązane artykuły