Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Każdą kolejną ankietę możemy również tworzyć na podstawie już zapisanej definicji ankiety. W tym celu na górze ekranu wybieramy z listy rozwijanej stwórz ankietę na bazie. Na liście widać nasze wcześniej zdefiniowane ankiety. Użycie którejkolwiek z nich jako ankiety bazowej pozwoli pominąć etap tworzenia nowej ankiety od podstaw.

Następnie wykorzystując polecenie Generuj, zatwierdzamy wybór definicji w oparciu o już istniejącą. Pola zostały automatycznie uzupełnione i pozostaje tylko w razie potrzeby je zmodyfikować. Przy czym należy zwrócić uwagę, że pytania i możliwe odpowiedzi, jak i również inne cechy zawarte w ankiecie bazowej, przenoszą się do nowo tworzonej definicji.