Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uwaga

Dostęp do omawianych kursów wymaga posiadania konta PG. Jeśli nie aktywowałaś(eś) konta studenckiego w portalu Moja PG, przejdź do strony Aktywacja Konta i postępując zgodnie z instrukcją, aktywuj konto (potrzebny będzie m.in. numer albumu). 

Do kursów należy się logować kontem politechnicznym (loginem i hasłem takim samym jak do portalu Moja PG). Jeśli na etapie aktywacji konta w Moja PG doświadczysz problemów technicznych, skontaktuj się z Helpdeskiem, który udzieli Tobie niezbędnego wsparcia.

Studenci pierwszego semestru studiów I stopnia (oraz studenci wyższych semestrów, którzy do tej pory nie zaliczyli omawianych kursów) mają obowiązek zaliczyć pięć elektronicznych kursów na platformie eNauczanie:

  • Szkolenie z platformy eStudent,
  • Kompetencje informacyjne (potocznie nazywany „kursem bibliotecznym”),
  • Szkolenie BHP dla studentów,
  • eNauczanie – szkolenie wprowadzające dla studentów (do tego kursu studenci przypisywani są automatycznie na początku danego roku akademickiego, a zapisywanie samodzielnie jest niedostępne),
  • Szkolenie z regulaminu studiów oraz praw i obowiązków studenta

Przejdź do strony z odnośnikami do kursów


W razie braku dostępu do kursu eNauczanie – szkolenie wprowadzające dla studentów

Do wyżej wymienionych kursów studenci zapisują się samodzielnie w trakcie wejścia do nich na platformie e-Learningowej. Wyjątek stanowi kurs eNauczanie – szkolenie wprowadzające dla studentów, do którego studenci zapisywani są w sposób automatyczny na początku każdego roku akademickiego. Jeśli nie dysponujesz dostępem do tego kursu (a może się tak zdarzyć, jeśli w Twoim przypadku miały miejsce niestandardowe sprawy, np. zmiana kierunku, uzyskanie statusu studenta w późniejszym czasie itp.) – zgłoś potrzebę dopisania swojej osoby do tego kursu, wysyłając mail z konta studenckiego na adres helpdesk@pg.edu.pl 

Zaliczyłam(em) kurs obowiązkowy. Co dalej?

Po zaliczeniu danego kursu elektronicznego na platformie eNauczanie, wpis (z oceną lub z zaliczeniem przedmiotu związanego z kursem) na Twoim studenckim koncie na portalu Moja PG pojawi się w późniejszym czasie, zwykle w okresie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia kursów obowiązkowych są bowiem importowane do systemu Moja PG przez prowadzących te przedmioty lub przez wyznaczonych na danym wydziale koordynatorów – w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.

W razie nieotrzymania oceny (lub zaliczenia) w Moja PG z przedmiotu związanego z danym kursem elektronicznym:

  1. Upewnij się, czy zaliczyłaś(eś) dany kurs na platformie eNauczanie. Jeśli masz wątpliwości, zweryfikuj fakt zaliczenia kursu w Helpdesku.
  2. Gdy masz pewność, że zaliczyłaś(eś) dany kurs – skontaktuj się z prowadzącym przedmiot. Informacje o prowadzących widoczne są na Twoim studenckim koncie w Moja PG, w module Student → zakładka Studia  Przedmioty → (wybierz semestr).
  3. Prowadzący przedmiot dokona importu oceny z systemu eNauczanie do Moja PG, dzięki czemu ocena (lub zaliczenie) pojawi się na Twoim koncie studenckim w systemie Moja PG (o ile określony kurs elektroniczny został faktycznie zaliczony).

Na prośbę studenta lub prowadzącego, Helpdesk PG może zweryfikować na portalu eNauczanie fakt zaliczenia danego kursu. Helpdesk nie jest jednak formalnie upoważniony do wpisywania lub do importowania ocen, gdyż jest to zadanie związane z dydaktyką.


Powiązane artykuły