Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po poprawnym zalogowaniu do platformy, wyświetlony zostanie widok Moje kursy. Przedstawia on wykaz kursów, do których:

 • zapisałaś(eś) się samodzielnie jako uczestnik,
 • zostałaś(eś) manualnie/automatycznie przypisany przez prowadzącego (lub przez system informatyczny, jak ma to miejsce w niektórych kursach obowiązkowych),
 • przypisano Tobie uprawnienia prowadzącego/menedżera kursu (o ile jesteś doktorantem lub pracownikiem/współpracownikiem PG).

Z początku na ekranie mogą się pojawiać podpowiedzi tzw. przewodnika zachęcające do zapoznania się z elementami wyświetlanego widoku. W każdej chwili można kliknąć na przycisk Zamknij przewodnik. Przy następnym zalogowaniu, przewodnik nie będzie wyświetlany.

W centralnej części widoku dostępne są następujące elementy:

 1. Filtr kursów w postaci listy rozwijanej o domyślnej wartości Wszystkie (bez ukrytych) – pozwala na wizualne zawężenie ilości wyświetlanych kursów


  • Domyślna pozycja Wszystkie (bez ukrytych) pozwala na wyświetlenie wszystkich przypisanych do Ciebie kursów, za wyjątkiem tych, które oznaczyłaś(eś) jako ukryte w widoku Moje kursy.
  • Pozycja Aktualne – wyświetla wyłącznie kursy, których data rozpoczęcia (oznaczona przez prowadzących) jest wcześniejsza względem bieżącej daty i a jednocześnie data zakończenia jeszcze nie nastąpiła (tj. formalnie kurs rozpoczął się już wcześniej, ale jeszcze się nie zakończył)
  • Pozycja Nadchodzące – wyświetla wyłącznie kursy, których data rozpoczęcia (oznaczona przez prowadzących) jeszcze nie nastąpiła, patrząc względem bieżącej daty (tj. formalnie kurs jeszcze się nie rozpoczął)
  • Pozycja Zakończone – wyświetla wyłącznie kursy, których data zakończenia (oznaczona przez prowadzących) już nastąpiła, patrząc względem bieżącej daty (tj. formalnie kurs rozpoczął się już w przeszłości i minęła data jego zakończenia)
  • Pozycja Oznaczone gwiazdką – wyświetla wyłącznie kursy wyróżnione przez Ciebie (tj. oznaczone umowną gwiazdką) w widoku Moje kursy
  • Pozycja Ukryte – wyświetla wyłącznie kursy, które oznaczone zostały przez Ciebie jako ukryte w widoku Moje kursy
 2. Pole tekstowe do wyszukiwania kursów wyłącznie w widoku Moje kursy. Element możliwia dynamiczne szukanie kursów po nazwie lub fragmencie nazwy – w kontekście wybranej pozycji filtra.
 3. Wybór sortowania listy kursów: po nazwie kursów lub po historii ostatnio przeglądanych kursów (w prawej części widoku)
 4. Wybór rodzaju listy kursów: Karty (domyślne), Lista oraz Podsumowanie (w prawej części widoku)

Niezależnie od wyglądu listy kursów (Karty, Lista czy Podsumowanie), w każdym wierszu/"kafelku" oznaczającym kurs, dostępna jest ikona trzech kropek – tak, jak na poniższym rysunku.

Kliknięcie na tę ikonę spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z dwoma pozycjami:

 • Oznacz kurs gwiazdką/Usuń gwiazdkę z kursu (jeśli kurs jest już oznaczony) – umożliwia ręczne oznaczenie dowolnego kursu w widoku Moje kursy umowną gwiazdką (tj. wyróżnienie kursu). Następnie korzystając z filtru kursów ustawionego na pozycji Oznaczone gwiazdką można wyświetlić wyłącznie takie kursy, jakie Ciebie interesują, zgodnie z potrzebami. Oznaczenie kursu można w dowolnym momencie wycofać.
 • Ukryj z widoku/Pokaż kurs (jeśli kurs jest już ukryty) – umożliwia ręczne ukrycie (w sensie wizualnym) dowolnego kursu w widoku Moje kursy, przez co taki kurs nie będzie domyślnie wyświetlany na Twoim koncie po zalogowaniu na platformę (o ile filtr kursów nie zostanie ustawiony na pozycji Ukryte). Manualne ukrycie kursu można w dowolnym momencie wycofać.

W dolnej części omawianego widoku Moje kursy widoczna jest ramka Ostatnio przeglądane kursy ułatwiająca szybki dostęp do odwiedzonych kursów (zgodnie z historią działań użytkownika).

Zasięg i znaczenie zmian w widoku Moje kursy

Wspomniane powyżej działania dokonywane w widoku Moje kursy polegające na oznaczeniu kursu gwiazdką lub np. manualnym ukryciu go, mają znaczenie wizualne i działają lokalnie na danym koncie użytkownika platformy e-Learningowej. Nie wpływają zatem na widoczność kursów u innych użytkowników eNauczania.

Przykład

Nauczyciel akademicki ukrył zbędne dla niego kursy w widoku Moje kursy. Działanie takie nie wpłynie jednak na widoczność (dostępność) kursów u studentów zapisanych na te kursy. Chcąc ukryć (wyłączyć) kurs dla studentów, nauczyciel powinien zmienić odpowiednie ustawienie w danym kursie, a nie w widoku Moje kursy.


Powiązane artykuły