Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niezależnie od metody dostępu (za pomocą konta PG lub kontem lokalnym Moodle), po poprawnym zalogowaniu do platformy, wyświetlony zostanie widok kokpitu (tj. panelu konta w systemie eNauczanie PG).

Kokpit wyświetla zestawienie najważniejszych informacji użytkownika systemu. Kolejno, patrząc od góry do dołu, są to:

 • sekcja Oś czasu - wyświetlająca przypomnienia o ewentualnych zadaniach wynikających z kursów, do których jesteś przypisana/przypisany. Wyświetlane są tu informacje, o ile jesteś uczestnikiem kursu, w którym ustalony jest termin czasowy wykonania jakiegoś zadania (i termin ten nadchodzi w ciągu 7 dni - w domyślnym warunku wyświetlania).
 • sekcja Ostatnie przeglądane kursy - wyświetla listę ostatnio odwiedzonych kursów na Twoim koncie
 • sekcja Przegląd kursów - przedstawia wykaz wszystkich kursów, do których:

  • posiadasz uprawnienia w roli prowadzącego lub menedżera (o ile jesteś pracownikiem, doktorantem albo studentem wyznaczonym do prowadzenia zajęć/projektu),
  • zapisałaś(eś) się samodzielnie w roli uczestnika (o ile na to kurs pozwala),
  • zostałaś(eś) dopisany w roli uczestnika przez prowadzącego (albo przez system informatyczny, jak ma to miejsce w niektórych kursach obowiązkowych i dydaktycznych).

Wykaz nie wyświetli kursów, w których nie pełnisz jakiejkolwiek roli, tj. uczestnika lub prowadzącego.W sekcji Przegląd kursów dostępna jest wyszukiwarka kursów, w których dysponujesz dowolną rolą (uczestnika lub prowadzącego) oraz filtr wyświetlanych kursów.
Filtr kursów w postaci listy rozwijanej (o domyślnej wartości Wszystkie) pozwala na wizualne zawężenie wyświetlanych kursów, w których dysponujesz dowolną rolą (uczestnika lub prowadzącego).

  • Domyślna pozycja Wszystkie pozwala na wyświetlenie wszystkich kursów, za wyjątkiem tych, które oznaczyłaś(eś) jako ukryte (dla siebie) w widoku Kokpitu.
  • Pozycja Aktualne – wyświetla wyłącznie kursy, w których formalna data rozpoczęcia (określona przez prowadzących) jest wcześniejsza względem bieżącej daty, a data zakończenia określona w kursie jeszcze nie nastąpiła względem bieżącej daty (tj. formalnie kurs rozpoczął się już wcześniej, ale jeszcze się nie zakończył)
  • Pozycja Nadchodzące – wyświetla wyłącznie kursy, których formalna data rozpoczęcia (określona przez prowadzących) jeszcze nie nastąpiła, względem bieżącej daty (tj. formalnie kurs jeszcze się nie rozpoczął)
  • Pozycja Zakończone – wyświetla wyłącznie kursy, których formalna data zakończenia (oznaczona przez prowadzących) już minęła, względem bieżącej daty (tj. formalnie kurs rozpoczął się w przeszłości i minęła data jego zakończenia)
  • Pozycja Oznaczone gwiazdką – wyświetla wyłącznie kursy wyróżnione przez Ciebie (tj. oznaczone umowną gwiazdką) w widoku Kokpitu. Wyróżnienie ma wyłącznie charakter wizualny i dotyczy tylko Twojego konta, to znaczy nie wpływa ono na wygląd i ustawienia danego kursu lub wyróżnienie kursu na kontach innych użytkowników systemu.
  • Pozycja Ukryte – wyświetla wyłącznie kursy, które oznaczone zostały przez Ciebie jako ukryte w widoku Kokpitu. Ustawienie ukrycia ma wyłącznie charakter wizualny i dotyczy tylko Twojego konta, to znaczy nie wpływa ono na wygląd i ustawienia danego kursu lub ukrycie kursu na kontach innych użytkowników systemu.


W każdym wierszu/kafelku oznaczającym kurs, dostępna jest ikona trzech kropek – tak, jak na poniższym rysunku.

Kliknięcie na tę ikonę spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z dwoma pozycjami:

 • Oznacz kurs gwiazdką/Usuń gwiazdkę z kursu (jeśli kurs jest już oznaczony) – umożliwia oznaczenie kursu umowną gwiazdką (wyróżnienie kursu). Następnie korzystając z filtru kursów ustawionego na pozycji Oznaczone gwiazdką można wyświetlić wyłącznie takie kursy, jakie Ciebie interesują, zgodnie z potrzebami. Oznaczenie kursu można w dowolnym momencie wycofać.
 • Ukryj z widoku/Pokaż kurs (jeśli kurs jest już ukryty) – umożliwia ukrycie kursu w widoku Kokpit, przez co taki kurs nie będzie domyślnie wyświetlany na Twoim koncie po zalogowaniu na platformę (o ile filtr kursów nie zostanie ustawiony na pozycji Ukryte). Status ukrycia kursu można w dowolnym momencie wycofać: wystarczy ustawić filtr kursów na kursy ukryte, a następnie wyłączyć stan ukrycia kursu.


Znaczenie zmian wyświetlania kursów w sekcji Przegląd kursów

Wspomniane powyżej działania dokonywane w widoku Kokpitu w sekcji Przegląd kursów polegające na:

 • oznaczeniu/odznaczeniu kursu gwiazdką,
 • oznaczeniu/odznaczeniu kursu jako ukryty

mają wyłącznie wizualne znaczenie w zakresie wyświetlania informacji w kokpicie danego konta użytkownika platformy eNauczanie PG. Ustawienia te są zatem indywidualne dla konta użytkownika i nie wpływają na widoczność czy wyróżnienie kursów u innych użytkowników systemu (u których te same kursy mogą mieć odmienne statusy wizualne).

Przykład

Nauczyciel akademicki ukrył zbędne dla niego kursy w widoku Moje kursy. Działanie takie nie wpłynie jednak na widoczność (dostępność) kursów u studentów zapisanych na te kursy. Chcąc ukryć (wyłączyć) kurs dla studentów, nauczyciel powinien zmienić odpowiednie ustawienie w danym kursie, a nie w widoku Moje kursy.


Powiązane artykuły