Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W trybie zalogowania można wyszukiwać kursy dostępne na platformie eNauczanie. W wynikach wyszukiwania dostępne będą te kursy, które mają włączoną widoczność (decyduje o tym prowadzący kursu).

Wyszukiwanie kursu (według jego nazwy i opisu) w przestrzeni całej platformy

  1. Za pomocą konta PG lub konta lokalnego Moodle, zaloguj się na platformę.
  2. W wyświetlonym widoku Kokpitu zlokalizuj na górnym poziomym pasku narzędziowym (koloru niebieskiego) opcję Wszystkie kursy, tak jak na rysunku. Kliknij na nią.


  3. W wyświetlonym polu tekstowym Wyszukaj kursy wpisz nazwę kursu, którego szukasz.
  4. Następnie kliknij na ikonę lupy.
  5. System znajdzie wszystkie kursy na platformie, których nazwa lub opis zawiera wpisaną przez Ciebie frazę.
  6. Kliknięcie na wynik wyszukiwania spowoduje wyświetlenie poniżej krótkiego podsumowania z opcją wyświetlenia kursu.


Przeglądanie kursów w kategoriach

Listę kursów można również swobodnie przeglądać w kategoriach, na jakie są podzielone zasoby platformy.

  1. Przejdź na na stronę główną eNauczania,
  2. Kliknij na jeden z dostępnych kafli z kategorią kursów.
  3. Wyświetlona zostanie lista podkategorii oraz kursów umieszczonych w danej kategorii.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na bardzo dużą ilość kursów, taki sposób przeszukiwania interesujących materiałów może się okazać nieefektywny.Powiązane artykuły