Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Najważniejszy aspekt platformy eNauczanie stanowią zamieszczone na niej elektroniczne kursy, w których umieszczone są materiały dydaktyczne, organizacyjne lub materiały źródłowe do zajęć. Większość z kursów dostępna jest dla zalogowanych użytkowników, stąd przed rozpoczęciem wyszukiwania swojego kursu (lub przed rozpoczęciem pracy z konkretnym kursem), należy się zalogować do systemu (jeśli jesteś studentem lub pracownikiem PG – użyj logowania z użyciem konta Moja PG, w przeciwnym razie – skorzystaj z tzw. konta lokalnego Moodle). Poszczególne kursy zgrupowane są zgodnie z wydziałami i jednostkami PG, adekwatnie do ich przeznaczenia.

Podział kursów na główne grupy widoczny jest:

 • na stronie głównej eNauczania,
 • w widoku Wszystkie kursy (opcja dostępna w ramce, w lewej części widoku tuż po zalogowaniu na platformie) – tak jak na poniższym rysunku.

W poszukiwaniu danego kursu możesz ręcznie przeglądać kolejne kategorie (grupy) kursów, jednak ze względu na dużą ilość materiałów, taki sposób pracy może się okazać nieefektywny.

Praktyczne zalecenia dotyczące szukania kursu

Jeśli szukasz konkretnego kursu:

 1. W pierwszej kolejności sprawdź, czy interesujący kurs jest przypisany do Twojej osoby (tuż po zalogowaniu, w widoku Moje kursy).
  Część prowadzących zajęcia automatycznie zapisuje uczestników do swoich kursów. W takim przypadku nie ma potrzeby szukania kursu, gdyż jesteś już do niego zapisana(y) jako uczestnik.
 2. Jeśli kurs nie jest widoczny w widoku Moje kursy (widok wyświetlany bezpośrednio po zalogowaniu), być może niezbędne jest samodzielnie zapisanie się na kurs.
  Na wszelki wypadek upewnij się, czy prowadzący kurs (albo starosta grupy) podał na zajęciach (lub np. w mailu) adres do kursu. Niektórzy prowadzący podają adres URL jednoznacznie wskazujący na właściwy e-kurs związany z zajęciami. Wystarczy wówczas kliknąć na adres URL lub wkleić go w pasek adresu w przeglądarce – zostaniesz wówczas przekierowany do konkretnego kursu.
  Adresy takie mają zwykle postać: enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=numer_kursu, gdzie numer_kursu jest unikalny w skali eNauczania i jednoznacznie wskazuje na dany kurs
 3. Jeśli prowadzący nie podał adresu do kursu – niezbędne jest samodzielne odnalezienie kursu i zapisanie się do niego.
  Tuż po zalogowaniu do eNauczania, w widoku Wszystkie kursy (opcja Wszystkie kursy dostępna w ramce, w lewej części widoku – tak na rysunku powyżej) znajdziesz pole do przeszukiwania kursów na całej platformie eNauczanie.

Info

Kursy można wyszukiwać po ich nazwach oraz po treści zawartej w opisach kursów (opisy są tworzone przez nauczycieli). Nie ma możliwości wyszukiwania po nazwisku prowadzącego, chyba że prowadzący umieścił swoje nazwisko w nazwie lub w opisie kursu (sprawdź, wpisując nazwisko danej osoby).

W polu do wyszukiwania kursów można wpisać fragment spodziewanej nazwy kursu tak, jak na poniższym rysunku.


Filtrowanie oraz szukanie kursów, do których jesteś zapisana(y)

Bezpośrednio po zalogowaniu do platformy wyświetlony zostanie widok Moje kursy. Umieszczona w centralnej części widoku rozwijana lista wyboru z domyślną pozycją Wszystkie (bez ukrytych) pozwala na odfiltrowanie kursów według potrzeb. Jednocześnie pole tekstowe Przeszukaj widoczne kursy umożliwia dynamiczne szukanie kursów po nazwie lub fragmencie nazwy – w kontekście danej pozycji filtra.

W przypadku wpisania frazy, która nie zwraca żadnego kursu, wyświetla się sugestia przeszukania zakresu całej platformy eNauczania.


Powiązane artykuły