Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W kursach na platformie Moodle możliwe jest zamieszczanie przez prowadzącego kurs zadań, które wymagają przesłania rozwiązania przez uczestnika kursu.


Funkcjonalność platformy pozwala przesyłać pliki  z rozwiązaniami i przypisywać je niezależnie konkretnym zadaniom. Przesłanie rozwiązania zadania przebiega w taki sam sposób jak przesyłanie innych plików. Aby przesłać rozwiązanie należy wybrać zadanie i kliknąć ikonę

Po otworzeniu zadania zobaczysz jego treść, termin przesyłania rozwiązań, termin nadesłania przez Ciebie rozwiązania i ocenę Twojego rozwiązania. Aby przesłać pliki z rozwiązaniem zadania kliknij Dodaj zadanie. Spowoduje to uruchomienie okna transferu plików. Istnieją dwa sposoby przesyłania plików: możesz ręcznie przeszukać katalogi na Twoim dysku lub przeciągnąć wybrany plik na wskazane pole. 

Po dodaniu pliku  należy zapisać zmiany. Jeśli przez przypadek prześlesz na serwer  niewłaściwy plik możesz go usunąć. Otwórz podgląd pliku (klikając jego ikonę) i kliknij przycisk Usuń.


Powiązane artykuły