Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach uczelnianej platformy eNauczanie istnieje możliwość przeprowadzania wideo-spotkań (zwanych również webinarami lub webinariami) zarówno dla celów dydaktycznych, jak i dla potrzeb organizacyjnych administracji PG.

Do rozpoczęcia pracy z wideo-spotkaniem wystarczy dysponować elektronicznym kursem na poziomie platformy eNauczanie, który stanowi przestrzeń pracy. W treści posiadanego kursu należy dodać aktywność pn. Webinarium, co umożliwi bezpośredni dostęp do systemu ClickMeeting.


Jak uzyskać własny kurs?

Ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa, pracownicy i doktoranci PG nie posiadają możliwości samodzielnego zakładania nowych kursów. 

Potrzebę założenia kursu/kursów należy zgłosić, a można to wykonać na kilka sposobów:

 1. Samodzielne założenie kursu za pomocą Portalu Moja PG (Moja PG → Nauczyciel → w danych konkretnego przedmiotu zakładka eNauczanie → Dodaj nowy kurs)
 2. skontaktować się z lokalnym administratorem eNauczania na własnym wydziale: Administratorzy wydziałowi enauczania
 3. wypełnić i przesłać formularz na portalu informacyjnym eNauczania, link Załóż nowy kurs w ramce pt. Dla wykładowców (w prawym dolnym rogu widoku strony internetowej): enauczanie.pg.edu.pl/rejestracja (wymagane zalogowanie, dane do logowania takie same jak do uczelnianego portalu Moja PG)
 4. wysłać e-mail z wnioskiem o założenie kursu na adres helpdesk@pg.edu.pl

Ogólny opis możliwości i zastosowań

System wideo-spotkań umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy osobą/osobami prowadzącymi spotkanie a jego uczestnikami (w tym udostępnianie obrazu z kamery, dźwięku, ekranu własnego komputera, pliku prezentacji oraz korespondencja tekstowa – czat). Dzięki temu zorganizować można na przykład:

 • wykłady "na żywo" w formie elektronicznej (konferencja)
 • seminaria internetowe,
 • zdalne, elektroniczne konsultacje nauczycieli ze studentami,
 • rozmowy rekrutacyjne,
 • spotkania administracji Uczelni z biznesem lub przedstawicielami organizacji zewnętrznych,
 • elektroniczne spotkania pracowników danej jednostki organizacyjnej PG.

Z uwagi na zbliżający się rok akademicki, w którym zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym, zwiększone zostały możliwości platformy i obecnie możliwe jest zorganizowanie 35 wideo-spotkań jednocześnie (w danym przedziale czasowym, przedział czasowy wskazuje osoba zakładająca elektroniczne spotkanie) liczących maksymalnie 300 uczestników. Zwiększona została także do 25 liczba jednoczesnych połączeń wideo w ramach danego spotkania. Spotkania tego typu inicjucją samodzielnie osoby zainteresowane, dysponujące kursem na platformie eNauczanie.

Ponadto można utworzyć elektroniczne spotkanie liczące nawet 500 osób – wnioski o takie należy kierować do Helpdesku za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl (ten pokój jest przewidziany na wyjątkowe wydarzenia, organizowane w ramach całej Uczelni).

Jak założyć webinarium w kursie?

W poniższym przykładzie do wyboru mamy typ wydarzenia Konferencja i Spotkanie:

 • Konferencja to wydarzenie typu "jeden do wielu", które idealnie nadaje się do prowadzenia wykładów (do 200 osób)
 • Spotkanie to wydarzenie typu "wielu do wielu", które nadaje się do spotkań typu "otwarta dyskusja ze wszystkimi" (w której może brać udział do 25 użytkowników, a pozostali tylko dźwięk).

Obejrzyj film:


Powiązane artykuły