Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach uczelnianej platformy eNauczanie istnieje możliwość przeprowadzania wideo-spotkań (zwanych również webinarami lub webinariami) zarówno dla celów dydaktycznych, jak i dla potrzeb organizacyjnych administracji PG.

Do rozpoczęcia pracy z wideo-spotkaniem wystarczy dysponować elektronicznym kursem na poziomie platformy eNauczanie, który stanowi przestrzeń pracy. W treści posiadanego kursu należy dodać aktywność pn. Webinarium, co umożliwi bezpośredni dostęp do systemu ClickMeeting.


Jak uzyskać własny kurs?

Samodzielnie: nauczyciele akademiccy mogą samodzielnie zainicjować kurs w eNauczaniu spod portalu Moja PG.

lub

Zamówienie kursu: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz doktoranci mogą zamówić utworzenie nowego kursu: formularz zamówienia kursu (wymaga zalogowania).
Zamówienia są regularnie przeglądane i zatwierdzane przez administratorów centralnych eNauczania (wybranych pracowników CUI).


Ogólny opis możliwości i zastosowań

System wideo-spotkań umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy osobą/osobami prowadzącymi spotkanie a jego uczestnikami (w tym udostępnianie obrazu z kamery, dźwięku, ekranu własnego komputera, pliku prezentacji oraz korespondencja tekstowa – czat). Dzięki temu zorganizować można na przykład:

  • wykłady "na żywo" w formie elektronicznej (konferencja)
  • seminaria internetowe,
  • zdalne, elektroniczne konsultacje nauczycieli ze studentami,
  • rozmowy rekrutacyjne,
  • spotkania administracji Uczelni z biznesem lub przedstawicielami organizacji zewnętrznych,
  • elektroniczne spotkania pracowników danej jednostki organizacyjnej PG.

Rodzaje wydarzeń

  • W wydarzeniu typu Konferencja może uczestniczyć maksymalnie 350 uczestników, nie licząc prowadzących. Domyślnie prawo głosu posiada wyłącznie prowadzący, zaś uczestnicy nie mają prawa do zabrania głosu (to znaczy uczestniczy mogą wyłącznie oglądać, słuchać oraz pisać na czacie w trakcie webinarium). Prowadzący może jednak przekazać prawo głosu lub prowadzenie webinarium dowolnemu uczestnikowi wideo-spotkania (z wyświetlanej listy uczestników).
  • W wydarzeniu typu Spotkanie może uczestniczyć maksymalnie 35 uczestników, włącznie z prowadzącymi. W tym rodzaju wydarzenia domyślnie wszyscy uczestnicy dysponują prawem zabrania głosu. Taki webinar będzie zatem doskonały w aktywnej dyskusji pomiędzy wszystkimi odbiorcami wideo-spotkania.

Powyższe wydarzenia prowadzący inicjują samodzielnie w ramach własnego kursu na eNauczaniu PG.

Ponadto można utworzyć elektroniczne spotkanie liczące nawet 500 osób – zamówienia na takie spotkania należy składać do Helpdesku za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl (ten pokój jest przewidziany na wyjątkowe wydarzenia, organizowane w ramach całej Uczelni).

Obsługa wideo-spotkań na urządzeniach mobilnych 

Z powodów technicznych nie wspieramy obsługi (prowadzenia lub uczestnictwa) wideo-spotkań spod urządzeń mobilnych. Do wideo-spotkań należy zatem dołączać przez komputery stacjonarne lub laptopy.

Jak założyć webinarium w kursie?

W poniższym przykładzie do wyboru mamy typ wydarzenia Konferencja i Spotkanie:

  • Konferencja to wydarzenie typu "jeden do wielu", które idealnie nadaje się do prowadzenia wykładów (do 350 osób)
  • Spotkanie to wydarzenie typu "wielu do wielu", które nadaje się do spotkań typu "otwarta dyskusja ze wszystkimi" (w której może brać udział do 35 użytkowników, a pozostali tylko dźwięk).

Obejrzyj film:


Powiązane artykuły