Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do poprawnej obsługi aktywności typu webinarium, zarówno po stronie prowadzącego, jak i uczestników, niezbędne jest spełnienie poniższego wymagania technicznego:

  • posiadanie nowoczesnej przeglądarki internetowej (tj. Mozilla Firefox, Chrome, Opera) w najnowszej możliwej wersji. Nie należy korzystać z przeglądarki Internet Explorer. Moduł webinarium może również nie działać w innych, mniej popularnych przeglądarkach.

Najnowsze wersje przeglądarek można uzyskać pod adresami:

Organizowanie wydarzeń

  • W wydarzeniu typu Konferencja może uczestniczyć maksymalnie 350 uczestników, nie licząc prowadzących. Domyślnie prawo głosu posiada wyłącznie prowadzący, zaś uczestnicy nie mają prawa do zabrania głosu (to znaczy uczestniczy mogą wyłącznie oglądać, słuchać oraz pisać na czacie w trakcie webinarium). Prowadzący może jednak przekazać prawo głosu lub prowadzenie webinarium dowolnemu uczestnikowi wideo-spotkania (z wyświetlanej listy uczestników).
  • W wydarzeniu typu Spotkanie może uczestniczyć maksymalnie 35 uczestników, włącznie z prowadzącymi. W tym rodzaju wydarzenia domyślnie wszyscy uczestnicy dysponują prawem zabrania głosu. Taki webinar będzie zatem doskonały w aktywnej dyskusji pomiędzy wszystkimi odbiorcami wideo-spotkania.

Oba typy powyższych wydarzeń inicjowane są samodzielnie przez posiadaczy kursów na platformie eNauczanie (poprzez umieszczenie w kursie aktywności pn. Webinarium).

  • Dodatkowo istnieje możliwość uruchamiania spotkań liczących nawet 500 osób – wnioski o takie webinary należy kierować do Helpdesku drogą elektroniczną: zgłoszenie przez stronę (zgłoszenia IT) lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl. Ten rodzaj wideo-spotkań nie jest możliwy do samodzielnego rozpoczęcia przez użytkowników platformy eNauczanie. Dostęp do webinarium w tym trybie prowadzony jest poza eNauczaniem (choć w kursie można zamieścić link do takiego wideo-spotkania), dlatego w poczekalni wideo-spotkania obowiązuje formularz operatora webinariów. Formularz ten nie wymaga podania rzeczywistego imienia i nazwiska uczestnika. Stąd rekomenduje się, aby prowadzący poinformował uprzednio uczestników o wymaganiu podawania swoich imion i nazwisk (oraz np. uczelnianych adresów e-mail) dla umożliwienia sprawdzenia obecności studentów.

W tym samym czasie może się odbywać równolegle (równocześnie) maksymalnie 45 wydarzeń, bez względu na ich rodzaj.

Nagrania audiowizualne z przebiegu wydarzenia

  • Dostępna jest możliwość nagrywania przebiegu wydarzenia w formie pliku video (włącznie z dźwiękami oraz wypowiedziami) w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli (w formacie MP4). O rozpoczęciu nagrywania decyduje wyłącznie prowadzący dane wydarzenie. Film z wydarzenia zostanie udostępniony na wniosek prowadzącego – wystarczy przesłać wniosek do Helpdesku drogą elektroniczną: zgłoszenie przez stronę (zgłoszenia IT) lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl. W wysyłanym wniosku, prowadzący powinien wskazać nazwę wydarzenia oraz numer kursu (ID) wraz z orientacyjną datą i godziną rozpoczęcia nagrania.
  • Długość pojedynczego nagrania nie może przekroczyć 6 godzin.

Umieszczanie plików przez prowadzącego (w celu zaprezentowania/udostępnienia uczestnikom)

W danym pokoju webinarowym (tj. w widoku wydarzenia) prowadzący może dołączać wiele własnych plików w celu ich zaprezentowania podczas wideo-spotkania. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 500 MB (dawniej 50 MB). Po zakończeniu wydarzenia, prowadzący powinien usunąć własne zasoby plikowe, ponieważ przestrzeń służąca do przechowywania plików na serwerze jest wspólna dla wszystkich organizujących/prowadzących spotkania. 

Akceptowane są następujące formaty plików:

  • multimedialne: avi, mov, flv, wmv, mpg, mpeg, mp4, mp4v, qtx, asf, m4v, m4u, m4e, mkv, ogv, ogm, ogx, qtm, qt, webm, wmx, mp3, wav, wma
  • dokumenty: pdf, ppt, pptx, odp, ods, doc, docx, xls, xlsx, pages, numbers, txt
  • graficzne: png, jpg

Obsługa wideo-spotkań na urządzeniach mobilnych 

Z powodów technicznych nie wspieramy obsługi (prowadzenia lub uczestnictwa) wideo-spotkań spod urządzeń mobilnych. Do wideo-spotkań należy zatem dołączać przez komputery stacjonarne lub laptopy.

Powiązane artykuły