Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nagrania audiowizualne z przebiegu wydarzenia (wideo-spotkania)

  • Dostępna jest możliwość nagrywania przebiegu wydarzenia w formie pliku video (włącznie z dźwiękami oraz wypowiedziami uczestników) w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli (w formacie MP4). O rozpoczęciu nagrywania decyduje wyłącznie prowadzący dane wydarzenie.
    Po zakończeniu wideo-spotkania na poziomie wpisu dotyczącego webinarium, zwykle w krótkim czasie (ok. 8-15 minutach) dostępny będzie w tej części przycisk Pobierz umożliwiający pobranie i zapisanie na dysk przygotowanego nagrania z usługi webinaryjnej. Po zapisaniu na dysk, odtwórz nagranie weryfikując czy wyświetla się poprawnie. Jeśli tak, zabezpiecz plik w ustalonym miejscu (wg własnych potrzeb i preferencji), a następnie użyj dostępnego przycisku Usuń w celu usunięcia nagrania z serwera usługi webinarium. Dzięki temu zwolnisz miejsce w usłudze wideo-spotkań dla innych prowadzących, którzy również pragną nagrać swoje webinaria. Operacja kasowania zabezpieczona jest poprzez mechanizm potwierdzenia i ma charakter nieodwracalny.

    Możliwość samodzielnego pobrania filmu będzie dostępna tak długo, dopóki plik z nagraniem pozostawać będzie u operatora webinarium, zajmując tam jednocześnie miejsce w przestrzeni dyskowej przeznaczonej na dokonywanie zapisów. Przestrzeń ta jest jednak z góry ograniczona. Z biegiem każdego dnia w omawianej przestrzeni agreguje się wiele nagrań pochodzących z różnych webinariów. Jeśli organizatorzy webinariów bez nadmiernej zwłoki czasowej usuwać będą pobrane wcześniej pliki, zwalniając tym samym miejsce u operatora webinariów, usługa samodzielnego pozyskiwania nagrań oferowana będzie w sposób sprawny i ciągły, zapewniając wygodę korzystania. W przypadku gdy zbyt wiele nagrań jednocześnie zajmować będzie przestrzeń do zapisywania plików (u operatora usługi), służby techniczne CUI zmuszone będą do przenoszenia tychże zasobów z usługi webinarium na serwery PG. Skutkować to będzie brakiem dostępności przycisku do samodzielnego pobierania nagrań. Dlatego zachęcamy do dynamicznego pobierania własnych nagrań, a następnie ich kasowania za pomocą wspomnianego przycisku.


    W przypadku braku możliwości samodzielnego pobrania nagrania, film z wydarzenia zostanie udostępniony na wniosek prowadzącego (o ile został nagrany przez prowadzącego) – wystarczy przesłać wniosek do Helpdesku drogą elektroniczną: zgłoszenia przez stronę (zgłoszenia IT) lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl. W wysyłanym wniosku, prowadzący powinien wskazać nazwę wydarzenia oraz numer kursu (ID) wraz z orientacyjną datą i godziną rozpoczęcia nagrania.
  • Długość pojedynczego nagrania nie może przekroczyć 6 godzin.

UWAGA!

Przestrzeń do bieżącego przechowywania nagrań po stronie operatora webinariów jest limitowana. Przy zwiększonym obciążeniu może ona szybko ulec przepełnieniu. Zwracamy się zatem z prośbą o nie nagrywanie materiałów, których nie mają Państwo w planie wykorzystać w dydaktyce lub w innych zastosowaniach.

Powiązane artykuły