Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W jakim formacie pobrać certyfikat?

Format PEM – pg-ca.pem

W przypadku VPNa niezbędne jest umieszczenie nowego certyfikatu głównego w folderze z konfiguracją klienta OpenVPN. W tym celu należy pobrać nowy certyfikat główny pg-ca.pem – po pobraniu certyfikatu należy go skopiować i umieścić w odpowiednim folderze. W tym celu otwieramy folder z pobranymi plikami:

Otwieramy także folder z konfiguracją naszego klienta OpenVPN (zazwyczaj katalog konfiguracji znajduje się w C:\Pliki programów (x86)\OpenVPN\config lub C:\Program Files\OpenVPN\config):

Następnie wystarczy przeciągnąć plik pg-ca.pem do katalogu z konfiguracją:

System Windows, ze względu na takie samy nazwy plików, zapyta co chcemy zrobić – wybieramy opcję zamiany pliku w miejscu docelowym:

W przypadku odmowy dostępu należy kliknąć przycisk "Kontynuuj" (być może zostaniemy poproszeni o podanie hasła administratora):

Po nadpisaniu pliku zobaczymy (np. w szczegółach) nową datę modyfikacji pliku:

Od tej pory nasz dostęp VPN będzie działał bez zarzutów do czasu, gdy upłynie ważność certyfikatu osobistego, którego odnawianie zostało opisane na innej stronie naszej pomocy.


Powiązane artykuły