Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Logowanie do systemu

W celu zalogowania się do systemu (i edycji strony), należy uruchomić przeglądarkę internetową (zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox w wersji 31.0 lub nowsza) i przejść na stronę, którą zamierzamy edytować. Po jej wyświetleniu, wskaźnik myszki kierujemy w prawy górny róg strony – na pole Zaloguj.

Następnie należy podać swój login i hasło (dane logowania są takie same jak do systemu Moja PG lub do poczty e-mail PG). Poprawne zalogowanie się objawi się wyświetleniem u góry strony dodatkowego paska narzędziowego (tzw. dockbar, pasek dokujący). Wygląd paska może różnić się od przedstawionego na rysunku, zależnie od nadanych uprawnień do danej strony.

W trybie zalogowania, użytkownik (stosownie do posiadanych uprawnień), może edytować daną stronę lub określony zbiór stron internetowych.


Wylogowanie z systemu

W celu wyjścia z trybu zalogowania, użytkownik powinien kliknąć wskaźnikiem myszki na pole Wyloguj (pole o czerwonym tle) albo w napis Wyloguj na pasku narzędziowym (dockbar).


Powiązane artykuły