Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wszelka zawartość stron w systemie eKontakt wyświetlana jest tylko i wyłącznie w ramach przeznaczonych do tego elementów pełniących swoistą rolę pojemników dla treści. Jak już wspomniano, elementy te nazywa się portletami. Wprowadzanie treści na stronach polega zatem na:

 1. Umieszczeniu na stronie żądanych portletów (o ile nie są jeszcze umieszczone) w ramach ustalonego układu strony – przez administratora strony.
 2. Wpisaniu treści w umieszczonych portletach, chyba że treść już istnieje w bazie danych – wówczas pozostaje jedynie wybranie takiej treści.

Dodanie lub modyfikacja zawartości tekstowej może odbyć się w obrębie jednego z trzech dostępnych rodzajów portletów obsługujących odmienne rodzaje treści:

 • w ramach portletu Widok zawartości stron – element ten obsługuje treści typu Podstawowa zawartość stron (tego typu treść mieści w sobie tytuł i treść właściwą bez dedykowanej możliwości dodawania załączników, galerii obrazków itp.). Stosowany jest zwykle do powitań, informacji organizacyjno-administracyjnych, do opisów zagadnień oraz informacji nie posiadających cech medialnych. Nic wprawdzie nie stoi na przeszkodzie, aby w takiej treści tekstowej ręcznie umieszczać odnośniki do galerii, odnośniki do pojedynczych obrazków itp., jeżeli jednak ich ilość będzie znaczna, wówczas do tych celów bardziej wydajna będzie treść typu Aktualność. Każda zawartość umieszczona w tym portlecie zapisywana jest w bazie danych systemu, zatem wizualne usunięcie portletu ze strony nie spowoduje utraty zawartości tekstowej, którą będzie można użyć ponownie.
 • w ramach portletu Wydawca treści – element ten automatycznie wyświetla określony przez użytkownika zestaw treści typu Aktualność. Przy odpowiednim ustawieniu, portlet może również wyświetlać tylko jedną zdefiniowaną aktualność, pełniąc podobną rolę do Widoku zawartości stron. Treść typu Aktualność dysponuje m.in. tytułem, treścią właściwą, możliwością dodawania załączników graficznych oraz plików, jak również możliwością dodawania tłumaczeń treści na języki obce, czym różni się od Podstawowej zawartości stron.
 • w ramach portletu Zawartość statyczna – element ten jest znacznie uproszczony i służy do wyświetlania treści tekstowej bez formatowania jego wyglądu. Zadeklarowany tekst zostanie wyświetlony domyślnym fontem, chyba że użyto elementarnego formatowania stylu w ramach konfiguracji portletu. Można użyć tego elementu w celu wyświetlenia w określonym miejscu prostego komunikatu, uwagi itp. Treści wpisywane w tym portlecie nie są zapisywane w bazie danych systemu i zostaną utracone w przypadku wizualnego usunięcia portletu ze strony. Tego typu zawartość nie jest więc ani Podstawową zawartością stron ani Aktualnością.

Wszystkie inne portlety, np. Galeria czy Nawigacja działają na zasadzie wyświetlania informacji wynikających z bazy danych systemu eKontakt albo zewnętrznych systemów. Przykładowo, Galeria wyświetli zestaw grafik, które jednak uprzednio muszą zostać umieszczone w repozytorium systemu. Z kolei Nawigacja wyświetli takie nazwy podstron, które wynikają ze struktury witryny internetowej.

Użytkownik chcąc wprowadzić zmiany treści na stronie w ramach portletu Widok zawartości stron, powinien:

Instrukcja krok po kroku

 1. Przejść do witryny (wobec której posiada uprawnienia) w trybie edycji, na której znajduje się interesujący portlet
 2. Chcąc dodać nową treść powinien kliknąć na ikonkę Dodaj zawartość stron tak jak na rysunku

 3. Chcąc edytować wyświetlaną treść powinien kliknąć na ikonkę Edytuj zawartość stron tak jak na rysunku


 4. Chcąc przełączyć wyświetlanie na inną dodaną wcześniej treść powinien kliknąć na trzecią ikonkę do wyboru – koło zębate.

Dalsze szczegółowe informacje o tym portlecie znajdują się w sekcji Administracja portalem -> Widok zawartości stron oraz Zawartość statyczna. Analogiczną edycję zawartości tekstowej można dokonać w Panelu Sterowania -> Zawartość stron.

Użytkownik chcąc wprowadzić zmiany treści na stronie w ramach portletu Wydawca treści, powinien:

 1. Przejść do witryny (wobec której posiada uprawnienia) w trybie edycji, na której znajduje się interesujący portlet
 2. Chcąc dodać nową treść (aktualność) powinien kliknąć na opcję Dodaj nowe -> Aktualność tak jak na rysunku

3. Chcąc edytować wyświetlaną treść (aktualność) powinien kliknąć na ikonkę Edytuj umieszczonej przy danej aktualności, tak jak na rysunku

Dalsze szczegółowe informacje o tym portlecie znajdują się w sekcji Administracja portalem -> Wydawca treści. Analogiczną edycję aktualności można dokonać w Panelu Sterowania -> Zawartość stron.


Powiązane artykuły