Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieją cztery możliwości dodawania załączników na stronie. Wybierz jeden ze sposobów (kliknij, aby rozwinąć) aby poznać szczegóły wybranej funkcjonalności.


W dowolnej zawartości tekstowej (typu Podstawowa zawartość stron lub Aktualność) w edytorze treści wstawić można hiperłącze do pliku. Aby dodać taki odnośnik, należy go w pierwszej kolejności wgrać do repozytorium plików systemu. W tym celu korzystając z paska narzędziowego wybrać: Przejdź do → Panel Sterowania.

Następnie w Panelu Sterowania w menu zlokalizowanym z lewej strony ekranu kliknąć na pozycję Dokumenty, tak jak na poniższym rysunku.

W wyświetlonym oknie należy upewnić się, czy zaznaczona jest opcja Strona główna (jak na powyższym rysunku). Użytkownik uzyska w ten sposób dostęp do głównego katalogu z plikami danej witryny. Następnie według przyjętej struktury plików w witrynie (a jeśli jej brak, wówczas według uznania) wgrać plik, do którego zamierzamy wystawić hiperłącze, wykorzystując funkcję Dodaj → Dokument dla pojedynczego pliku albo Dodaj → Dodaj wiele dokumentów dla wielu plików.

Korzystając z przycisku Przeglądaj, wskazać plik. Zatwierdzenie wgrania pliku dokonuje się przyciskiem Publikuj.

Uwagi dotyczące wgrywanych plików

Wielkość pojedynczego pliku ograniczona jest do 30 MB. Akceptowane są następujące formaty plików:

.gif,.jpeg,.jpg,.png,.bmp,

.doc,.dot,.docx,.dotx,.xls,.xlsx,.pps,.ppt,.pptx,.odp,.odt,.ods,.pdf,

.txt,.rtf,.xml,.js,.css,.htm,.html,

.zip,.rar,.gz,.tar,.udk,.7z,.tgz,

.mp3,.wav,.mpg,.swf,.vm,.dxf,.avi,.flv,.mov,.emf,.wmv,.mp4,

.cdr,.svg,.djvu,

.exe,.msi,

.c,.pas,.apk

W razie wystąpienia konieczności uwzględnienia innego/innych formatów plików, prosimy zgłosić ten fakt do Zespołu Helpdesk CUI.

Następnie przejść do pozycji repozytorium zawierającą przed chwilą wgrany plik i skorzystać z opcji Get URL:

Skopiować wyświetlony adres URL do schowka albo do pliku. Na koniec przejść do wskazanej treści tekstowej, w której zamierzano dodać link do pliku. Zaznaczyć ciąg znaków do utworzenia etykiety łącza. Dysponując nadal zaznaczonym ciągiem znaków, wybieramy w edytorze treści opcję Wstaw/edytuj odnośnik, tak jak na ilustracji:

Wyświetlone zostanie okienko Odnośnik. Pozostawiamy domyślną opcję Typ odnośnika – Adres URL bez zmian i w polu tekstowym Adres URL wklejamy uprzednio zapamiętany adres strony, po czym zatwierdzamy zmiany.

W ten sposób łącze do zasobu plikowego zostało umieszczone w treści tekstowej.

W ramach treści typu Aktualność istnieje możliwość dodania załączników graficznych oraz załączników plikowych. Załączniki graficzne wyświetlają się w formie miniaturowej galerii tuż pod treścią aktualności, natomiast załączniki plikowe figurują pod treścią aktualności jako hiperłącza. W tej części omówiono drugi rodzaj załączników.

Aby skorzystać z możliwości załączników plikowych, należy w danej aktualności przejść do opcji dostępnych poniżej okna z zawartością tekstową, a dokładnie do pola Załączony plik:

Celem dodania załącznika plikowego wybrać żądany plik (plik ten musi być uprzednio wczytany do repozytorium plików, tak jak w pierwszej możliwości). Po zatwierdzeniu zmian, odnośnik do pliku wyświetli się automatycznie w obrębie danej aktualności.

Mimo, że głównym przeznaczeniem portletu Wydawca treści jest wyświetlanie newsów w postaci aktualności, to element ten można również skonfigurować tak, aby prezentował jedynie załączniki plikowe. W celu osiągnięcia takiego efektu przechodzimy do opcji konfiguracyjnych wskazanego portletu Wydawca treści (ikona kluczyka na szarej kontrolce portletu → Konfiguracja → okienko konfiguracyjne).

W sekcji Wybór – Zakres wybrać rodzaj zasobu: Documents and Media Document, podtyp Jakikolwiek, tak jak na poniższym rysunku:

Zatwierdzamy zmiany, zamykamy okno konfiguracji oraz odświeżamy stronę.

Portlet wyświetlać będzie tylko i wyłącznie zasoby plikowe, podobnie jak na ilustracji:

Chcąc zawęzić zakres wyświetlanych plików, należałoby np. zastosować funkcję tagowania zasobów plikowych lub przełączyć portlet w tryb działania ręcznego i wskazać precyzyjnie pliki do wyświetlenia z danego folderu z repozytorium:

Następnie modyfikując wykorzystywany styl portletu Wydawca treści, np. poprzez wybranie stylu Pliki do pobrania (ikonka kluczyka na szarej kontrolce portletu → Konfiguracja → okienko konfiguracyjne, druga sekcja od góry okienka – Ustawienia wyświetlania → opcja Styl wyświetlania: z listy wyboru wybrać pozycję Pliki do pobrania), uzyskać można zwięzłą wizualnie formę wyświetlania zasobów plikowych:


Kolejną dostępną możliwością udostępnienia zasobów plikowych na stronie jest skorzystanie z dedykowanego portletu Dokumenty i Media. Portlet należy umieścić w wybranym miejscu na stronie, zgodnie z przyjętym układem graficznym, a następnie skonfigurować go do wyświetlania zawartości wskazanej lokalizacji z repozytorium plików.

Przykładowy wygląd portletu:Powiązane artykuły