Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W osiągnięciu zamierzonego celu nic tak bardzo nie przeszkadza, jak złe lub niewłaściwie dobrane narzędzia pracy, czyli w tym kontekście źle dobrane programy użytkowe lub narzędziowe. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nietrafnie użyte środki, nawet pomimo poprawnego wykonywania czynności technicznych, mogą spowodować niezadowalające efekty pracy lub mogą pracę tą czynić nieefektywną.


Dobre narzędzia pracy stanowią więc fundamentalną podstawę do osiągnięcia odpowiednich efektów i oczekiwanej jakości materiałów www.

Sprzęt

Ze względów praktycznych zarządzanie stronami odbywa się zwyczajowo na komputerze stacjonarnym lub przenośnym (laptop o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10''). Współcześni użytkownicy tworzący i przeglądający treści z wykorzystaniem sprzętu stacjonarnego lub laptopów posługują się dość wysokimi rozdzielczościami ekranów. Statystyki dotyczące rozdzielczości dostępne są na przykład na stronie: w3schools.com/browsers/browsers_display.asp.

Podając za witryną w3schools.com, ok. 97% użytkowników posługuje się rozdzielczością ekranu rzędu 1024×768 pikseli lub wyższą. Wniosek: aby na komputerze stacjonarnym (lub laptopie) zapewnić sobie poprawne wyświetlanie redagowanej strony, należy pracować w rozdzielczości nie mniejszej niż 1024×768. Ponadto warto edycję stron realizować na monitorze panoramicznym (tj. o proporcjach 16:9 lub 16:10 albo 21:9), a nie o kształcie kwadratu (w proporcjach 4:3), ponieważ na takich właśnie monitorach większość użytkowników przegląda zasoby stron www. Jeśli więc użytkowany monitor nie spełnia obecnych standardów technicznych lub jeśli ograniczeniem jest sam komputer, zdecydowanie rekomendujemy, o ile tylko istnieje taka możliwość, zapewnienie sobie odpowiedniego sprzętu komputerowego do codziennej pracy ze stronami www.

Przeglądarka internetowa

Praca związana z zarządzaniem strony internetowej odbywa się przez większość czasu w oknie przeglądarki internetowej. Warto zatem zadbać, aby był to program właściwy, to znaczy:

 1. przeglądarka powinna być nowoczesna (wspierająca większość uznanych standardów technologicznych), taka jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari
 2. przeglądarka powinna być zainstalowana w jak najnowszej wersji (daje to szansę dysponowania oprogramowaniem, w którym usunięto większość uciążliwych błędów)

Oddzielna uwaga należy się przeglądarce Internet Explorer. Zasadniczo nie rekomendujemy wykorzystywania tej przeglądarki. Dlaczego? Przez wiele długich lat ten produkt firmy Microsoft nie spełniał znacznej liczby standardów stosowanych wobec stron internetowych, wprowadzając za to własne (nietypowe) rozwiązania. Spowodowało to, że w branży program IE uchodzi za kłopotliwy i obarczony dużą ilością niezgodności. Dopiero niedawno wydane wersje IE zbliżyły oprogramowanie do oczekiwanych standardów. Problemu nie powinna stanowić więc praca w wersji IE 11 (wersja wydana pierwszy raz w 2013 roku) lub w nowszej edycji produktu o nazwie Microsoft Edge. Zdecydowanie odradzamy jednak użytkowania wszelkich starszych wersji (IE 10 i starsze). Wersje takie nie są wspierane przez eKontakt i inne systemy, np. MojaPG.

Uwagi odnośnie przeglądarki Internet Explorer pozostają ważne również wobec wszelkich innych systemów informatycznych obsługiwanych w przeglądarce (również spoza PG). Przy wszelkich okazjach warto uświadamiać użytkowników o powyższych faktach. Istnieje bowiem pewna grupa użytkowników z przyzwyczajenia korzystających wciąż z przestarzałych wersji IE. Tłumaczyć można to względną popularnością programu Internet Explorer wynikającą z wbudowania jej jako integralny składnik systemu Windows.

Dysponując właściwą przeglądarką internetową, pamiętać należy o jej regularnej aktualizacji. Posiadanie najnowszej wersji oprogramowania daje podstawową szansę używania rozwiązań, w których usunięto wcześniej zgłoszone błędy i zawarto obsługę nowoczesnych technologii.

Inne przydatne (darmowe) programy

W pracy ze stronami www przydatne mogą się okazać dodatkowe programy użytkowe. Wszystkie polecane przez nas programy są bezpłatne przy wykorzystywaniu ich w pracy na Uczelni, jak również w warunkach domowych (ewentualną możliwość wykorzystania ich w celach komercyjnych w przedsiębiorstwie należy sprawdzić indywidualnie).

 1. Nierzadko treści zamieszczane w eKontakcie pochodzą z zewnętrznych źródeł, takich jak pliki MS Office, LibreOffice, pliki PDF, inne zewnętrzne strony internetowe. W takim wypadku kopiowane treści opatrzone są zwykle tzw. formatowaniem, czyli ustalonym krojem liternictwa, kolorem i rozmiarem tego kroju, wysokością linii tekstu itp. Przed wklejeniem takich treści do eKontaktu, należy usunąć z nich formatowanie i inne niewidoczne znaki sterujące. Może do tego służyć wbudowany w system Windows program Notatnik. O wiele większymi możliwościami dysponuje jednak popularny program Notepad++. Można w nim na przykład zaznaczyć tekst w trybie kolumnowym i usunąć zbędne wypunktowanie, co jest rzeczą nieosiągalną w Notatniku.

  Witryna programu: https://notepad-plus-plus.org

  Więcej o zagadnieniu wstawiania treści do eKontaktu z innych źródeł przeczytać można w części Praca z zawartością tekstową oraz z grafiką.

 2. Podczas pracy ze stroną www prędzej czy później zajdzie potrzeba wstawienia pliku graficznego (fotografii, ilustracji, grafiki itp.). Wygodne przeglądanie plików graficznych oraz dokonywanie na nich podstawowych czynności edycyjnych, takich jak skalowanie i kadrowanie zapewnia przeglądarka zdjęć IrfanView.
  Uwaga: aplikacja jest darmowa tylko do użytku osobistego (niekomercyjnego), jednak jej twórca zezwolił na bezpłatne używanie dla celów instytucji edukacyjnych, w tym na uczelniach (licencja dostępna na stronie www.irfanview.com/eula.htm, punkt 1a licencji).

  Witryna programu: www.irfanview.com

  Więcej o zagadnieniu skalowania i kadrowania plików graficznych wstawianych do eKontaktu przeczytać można w części Praca z zawartością tekstową oraz z grafiką.

 3. Do pracy z plikami graficznymi możemy również polecić program Paint.NET jako świetny zamiennik systemowego (w systemach Windows) programu Paint. Umożliwia on m.in. podstawowe możliwości edycyjne, takie jak skalowanie i kadrowanie. Paint.NET służy do pracy z grafiką rastrową, tj. wyrażoną jako zestaw pikseli (np. fotografii, materiałów zeskanowanych).

  Witryna programu: www.getpaint.net

  Więcej o zagadnieniu skalowania i kadrowania plików graficznych wstawianych do eKontaktu przeczytać można w części Praca z zawartością tekstową oraz z grafiką.

 4. Do pracy z plikami graficznymi w zakresie zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym polecić możemy oprogramowanie GIMP, które posiada bogate możliwości edycyjne porównywalne nawet z komercyjnym programem Adobe Photoshop. W kontekście systemu eKontakt, GIMP posiada wygodne narzędzia do kadrowania i skalowania plików graficznych oraz m.in. dedykowane narzędzie do generowania tzw. map klikalności dla obrazków używanych na stronach www. GIMP służy do pracy z grafiką rastrową, tj. wyrażoną jako zestaw pikseli (np. fotografii, materiałów zeskanowanych).

  Witryna programu: www.gimp.org

  Więcej o zagadnieniu kadrowania i skalowania plików graficznych wstawianych do eKontaktu przeczytać można w części Praca z zawartością tekstową oraz z grafiką.

 5. Do edycji plików grafiki wektorowej (tj. grafiki wyrażonej matematycznie jako zespół punktów, prostych, krzywych itp.) w popularnych formatach AI, SVG, CDR itp. polecamy program Inkscape, który stanowi darmowy odpowiednik komercyjnego oprogramowania Corel Draw i Adobe Illustrator. Z tego typu plikami często można się spotkać w kontekście logotypów, symboli i znaków graficznych (piktogramów), map topograficznych itp. ponieważ umożliwiają bezstratne skalowanie materiału graficznego. W kontekście zastosowań do systemu eKontakt, program ten umożliwia m.in. skalowanie grafiki wektorowej.

  Witryna programu: https://inkscape.org

 6. W razie zaistnienia konieczności pracy z grafiką trójwymiarową (3D), polecić możemy popularne i mające uznanie oprogramowanie Blender.

  Witryna programu: www.blender.org

Edytor wbudowany

Podstawowym narzędziem pracy w docelowym redagowaniu treści w systemie eKontakt jest edytor treści przełączony w tryb edycji wizualnej. W większości przypadków wystarczy on do poprawnego zredagowania treści. Edytor automatycznie sprawdza poprawność kodu (za każdą wprowadzoną treścią stoi bowiem odpowiedni kod HTML) oraz generuje go (kod HTML) zgodnie ze standardami.

Tryb „Źródło dokumentu” (tryb zaawansowany) powinien być wykorzystywany tylko w szczególnych przypadkach przez doświadczone osoby.


Powiązane artykuły