Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korzystanie z systemu eKontakt polega na umiejętnym wykorzystaniu tzw. portletów, czyli modułów, które w odpowiedni sposób wyświetlają różnego rodzaju treści. Istotne jest konsekwentne przestrzeganie pewnych zasad podczas stosowania portletów w układzie strony.


Zasady ogólne

Każda strona podzielona jest na określony układ siatki (zestaw umownych wierszy i kolumn). Siatka ta jest elastyczna: np. wiersze zwiększają swoją wysokość pod wpływem dłuższej treści w portletach, a z drugiej strony portlety dopasowują się szerokością do kolumn, w których są osadzone. Jakkolwiek administrator witryny posiada spore możliwości konfigurowania układu danej strony, pragniemy zwrócić uwagę na pewne kwestie estetyczne związane z wykorzystaniem portletów. Należy upewnić się, że treści w portletach nie są przesadnie rozciągnięte lub zwężone.

Wybierz (kliknij, aby rozwinąć) konkretną stronę pomocy aby poznać szczegóły wybranej funkcjonalności:

Portlet Wydawca treści w trybie slider został przewidziany jako element o pełnej szerokości strony:

Niewłaściwe ustawienie portletu – zastosowanie szerokości mniejszej niż pełna szerokość strony:

Portlet Zakładki z portletami opracowany został z myślą o połowie pełnej szerokości strony.

W pewnych warunkach, np. przy większej ilości zakładek, portlet ten może zajmować większą przestrzeń, np. w zestawieniu z portletem Nawigacja. Nie powinien jednak zajmować pełnej szerokości strony.

Jest to portlet opracowany z myślą o segmentach bocznych (po lewej lub prawej stronie – z rekomendacją stosowania go po lewej stronie).

W pewnych przypadkach poprawne jest ustawienie portletu na szerokość większą niż bazowa (tj. taką, jaką wykorzystuje się na stronie głównej PG), nie należy jednak przekraczać osi środkowej strony.


Powiązane artykuły