Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Logo dodatkowe znajdujące się po prawej stronie od tytułu danej witryny powinno mieścić się pomiędzy górną krawędzią tarczy herbowej PG a dolną częścią napisu logo Politechniki Gdańskiej, tak jak na ilustracji:

W przypadku zamieszczania logo w jakimkolwiek obszarze strony, rekomendowanym formatem pliku jest PNG z przezroczystym tłem.


Powiązane artykuły