Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obok wspomnianej we wcześniejszej sekcji responsywności, stale wzrastającym wymogiem stawianym witryn jest również ich dostępność. Określenie dostępności stron www oznacza tworzenie takich stron internetowych, których treści będą w stanie odebrać użytkownicy z dysfunkcjami narządów zmysłu (np. wzroku, słuchu) – za pomocą dedykowanych im specjalnych narzędzi.


Dlaczego warto tworzyć witryny z cechą dostępności trafnie wyjaśnia witryna wcag20.widzialni.org:

Grupą najbardziej narażoną i często zupełnie wykluczoną ze społeczności internetowej są osoby niepełnosprawne. Ze względu na swoje dysfunkcje motoryczne i/lub sensoryczne (wzrok, słuch) mają ograniczoną możliwość opuszczenia domu, a Internet mógłby być ich prawdziwym oknem na cały świat.

Załóżmy, że osoba niewidoma lub głucha musi załatwić sprawę w urzędzie lub chce wyjechać na wakacje. Każdy z nas zapewne najpierw odwiedzi serwis właściwego urzędu, aby uzyskać informacje o godzinach urzędowania, sposobach postępowania lub możliwości wykonania czynności za pośrednictwem Internetu. W przypadku biura podroży będzie to już odruch – organizowanie wyjazdów bez konieczności opuszczania fotela jest powszechnie znane i praktykowane. Jeśli serwisy te będą spełniać wymagania WCAG [zbiór dobrych praktyk i rekomendacji technicznych – dopisek], osoba niewidoma będzie mogła załatwić obie sprawy nie wychodząc z domu. Jeśli standard nie będzie spełniony osoba niewidoma skutecznie zostanie wykluczona z cyfrowego świata i będzie musiała osobiście udać się do urzędu lub biura podróży. Chociaż wiele osób niewidomych doskonale radzi sobie z poruszaniem się w rzeczywistym świecie, tym niemniej zmuszanie kogokolwiek do opuszczenia domu, tylko z powodu źle przygotowanej strony www jest dalece niestosowne.

Nota informacyjna na temat WCAG 2.0

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to w uproszczeniu zbiór dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących sposobu publikowania treści w internecie. Określają one kilka bardzo istotnych cech sposobu budowania strony internetowej nie tylko ze względu na poszanowanie dostępności do treści osób niepełnosprawnych, ale także pozwalają zoptymalizować odbiór treści przez wszystkich użytkowników Sieci. Każdy administrator i redaktor treści powinien zapoznać się z tymi zasadami i stosować je w jak największym stopniu w codziennej pracy wobec treści serwisów przez siebie prowadzonych.

Więcej polecanych materiałów na stronach:

Najważniejsze zalecenia do stosowania w systemie eKontakt

Dobra rada: zanim zaczną Państwo wprowadzać dane (treści), warto przemyśleć ich przeznaczenie, odbiorców, strukturę i sposób aktualizacji. Dobra organizacja pracy jest kluczem do efektywnego i elastycznego administrowania serwisem internetowym.

Nagłówki

Nagłówki to elementy – jak sama nazwa wskazuje – stanowiące tytuły dla następujących po nich blokach tekstu. Nie wolno używać ich do podkreślania (tj. wyróżniania w formie wizualnej) jakiegoś zwrotu, hasła czy zdania. Używaj nagłówków od poziomu 2 do 6. Nagłówek rzędu pierwszego (Heading 1) – powinien być unikalny dla każdej strony (podstrony) i winien być umieszczony tylko jeden raz w ustalonej (zwykle górnej) części treści.

Ozdobniki tekstu

Pogrubienia i pochylenia fontu, zmiana kolorów lub predefiniowane style (dostępne w edytorze wizualnym) powinny być stosowane z umiarem i w sposób uzasadniony. Nadmierne (zbyt częste) wykorzystywanie takiego stylowania tekstu jedynie dla uzyskania efektu wizualnego, w celach „marketingowych” itp. jest działaniem niewłaściwym.


Powiązane artykuły