Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Warunkiem wysłania wniosku przez platformę moj.gov.pl jest posiadanie profilu zaufanego.


Instrukcja krok po kroku

  1. Po wygenerowaniu wniosku stypendialnego z systemu Moja PG, w zakładce Moje wnioski, znajdź w tabeli wniosek, który chcesz wysłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Politechniki Gdańskiej, 

2. Należy kliknąć w ikonkę wniosek w wersji elektronicznej.

3. Otworzy następujące okno.

4. Należy pobrać załącznik klikając Pobierz plik XML.

5. Plik domyślnie pobierze się do folderu Pobrane. Należy zapamiętać jego lokalizację lub przenieść go do folderu z dokumentami.

6. Następnie w oknie przeglądarki otworzyć stronę obywatel.gov.pl, a następnie wybrać platformę Mój GOV.

7. W kolejnym widoku należy wybrać sposób logowania: Profil Zaufany lub e-dowód.

8. Następnie należy zalogować się do serwisu wybierając dogodną ścieżkę logowania.

Profil Zaufany:

lub e-dowód

W przypadku wybrania jako narzędzie logowania aplikacji eDO App lub Czytnik NFC, w kolejnych krokach należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronach:

Aplikacja mobilna eDO Apphttps://login.e-dowod.gov.pl/sie-frontend/#/loginqr/login

czytnik NFChttps://login.e-dowod.gov.pl/sie-frontend/#/loginnfc

9. Po zalogowaniu do serwisu Mój GOV, w menu bocznym należy przejść do folderu Moja skrzynka, a w nim do opcji Wyślij Pismo:

10. W następnym kroku należy wybrać z listy rozwijanej nazwę uczelni

11. oraz uzupełnić pola formularza według poniższej instrukcji:

12. W kolejnym kroku do formularza należy załączyć wniosek wygenerowany z systemu Moja PG i w polu Opis załącznika nadać mu nazwę Wniosek wygenerowany z Moja PG

Klikając Dodaj kolejny załącznik można dodać dodatkowe dokumenty np. potwierdzenia osiągnięć, orzeczenie o niepełnosprawności it. Należy dodać dokumenty i uzupełnić ich opis.

13. W sekcji Dane Kontaktowe należy uzupełnić puste pola (jeśli dane nie zostały pobrane automatycznie z informacji zapisanych na koncie użytkownika) i potwierdzić zmiany
w  formularzu klikając na przycisk Dalej.

14. Na ekranie wyświetli się wizualizacja dokumentu elektronicznego, który zostanie wysłany na Politechnikę Gdańską.

15. Na wygenerowanym wniosku należy złożyć podpis. W tym celu należy przejść do panelu podpisywania za pomocą przycisku Przejdź do podpisu. 

16. System przenosi użytkownika na stronę pz.gov.pl, gdzie wyświetlane są informacje o profilu zaufanym użytkownika, dane podpisywanego dokumentu i wizualizacja dokumentu w formacie xml.

17. W zależności od rodzaju posiadanego podpisu, wygenerowany wniosek należy podpisać Podpisem zaufanym lub Podpisem kwalifikowanym.

18. Po prawidłowym złożeniu podpisu system automatycznie wygeneruje poniższe potwierdzenie wysłania pisma:

19. Potwierdzenie wysłania pisma zostanie również przesłane na skrzynkę e-mail użytkownika...

20. oraz znajdzie się w folderze Wysłane na platformie moj.gov.pl

21. W folderze Odebrane na platformie moj.gov.pl znajduje się automatyczne potwierdzenie w postaci Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP), które świadczy o tym, że wniosek został poprawnie doręczony do odbiorcy oraz wizualizacja wniosku wraz ze złożonym na nim podpisem.

22. Osobne, mailowe potwierdzenie dostarczenia wniosku wygeneruje system Moja PG, gdy wniosek wpłynie do systemu.


Powiązane artykuły