Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Witryna osobista (wizytówka) pracownika


Dla każdego pracownika PG (podstawę stanowi umowa o pracę) tworzona jest w sposób automatyczny strona www (zwana dalej wizytówką) przedstawiająca podstawowe jawne informacje personalne:

 • imię i nazwisko,
 • pełniona funkcja (jeśli pracownik pełni funkcję),
 • miejsce pracy (tj. jednostka organizacyjna, budynek, nr pomieszczenia),
 • numer telefonu,
 • e-mail kontaktowy.

Wizytówka składa się ze strony czołowej oraz z zakładek (podstron). W widoku czołowym prezentowane są ww. informacje personalne.

UWAGA!

Informacji personalnych nie zmienia się bezpośrednio w wizytówce. Zagadnienia te opisano na stronie Elementy wizytówki i sposób ich edycji.

Nie tworzy się wizytówek dla osób posiadających umowę cywilno-prawną z Uczelnią, wizytówki nie są też tworzone dla studentów (włącznie z doktorantami), chyba że posiadają oni umowę z PG (umowę o pracę).

Jak znaleźć własną wizytówkę (lub wizytówkę innej osoby)?

Istnieje kilka metod znalezienia (i wyświetlenia) własnej wizytówki (lub wizytówki innej osoby), niemniej najłatwiejszym sposobem wydaje się następujące postępowanie:

 1. Przejdź do Książki adresowej Moja PG (nie jest potrzebne zalogowanie w portalu Moja PG): moja.pg.edu.pl/app/addressBook
 2. Wpisz nazwisko, ew. również imię osoby, której zamierzasz szukać. Zatwierdź zamiar szukania klawiszem Enter lub kliknij na przycisk Szukaj.
 3. Jeśli nie znaleziono danej osoby w Książce adresowej, przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka:


  • podano błędne brzmienie nazwiska i/lub imienia,
  • osoba której szukasz, na dzień dzisiejszy nie jest pracownikiem/współpracownikiem PG (tj. na dzień dzisiejszy nie posiada w portalu Moja PG aktualnie ważnej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej; być może osoba dysponowała umową w przeszłości – jednak na dzień dzisiejszy takiej umowy nie ma albo nowa umowa nie została jeszcze wprowadzona do systemu),
  • nie istnieje osoba o podanym nazwisku i/lub imieniu (w takim brzmieniu, w jakim zakłada użytkownik wyszukujący dane).
 4. Jeśli znaleziono wskazaną osobę (lub kilka osób), z listy wyników wyszukiwania kliknij na ikonkę lupy w kolumnie Szczegóły albo na imię/nazwisko określonej osoby. Wyświetlony zostanie widok szczegółowy (okienko Szczegółowe informacje). Jeśli wyszukana osoba posiada wizytówkę – w górnej części okienka ciąg zawierający imię, nazwisko oraz tytuły naukowe/zawodowe tej osoby będzie podlinkowany właśnie do wizytówki w systemie eKontakt tak, jak pokazano na poniższej ilustracji.


Powiązane artykuły