Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Instrukcja krok po kroku

W celu umieszczenia na wizytówce adresu własnej witryny internetowej, wykonaj następujące czynności:

  1. rzejdź do strony głównej PG: pg.edu.pl
  2. W prawym górnym rogu kliknij na przycisk Zaloguj. Zaloguj się, używając loginu oraz hasła takich jak do uczelnianego portalu Moja PG.
  3. Po zalogowaniu, w górnej części ekranu powinien ukazać się szary pasek narzędziowy – na całej szerokości ekranu.
  4. W prawej części wspomnianego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Moja wizytówka. W wyniku tej czynności wyświetlona zostanie strona będąca wizytówką pracownika.
  5. Następnie w prawej skrajnej części paska narzędziowego kliknij na ciąg wyświetlający Twoje imię i nazwisko. Otworzy się okno Zarządzaj moim kontem.
  6. W lewej części tego okna wybierz zakładkę pt. Ustawienia konta prywatnego.
  7. W górnej części wyświetlonego widoku znajdź pole Adres strony domowej. W polu tekstowym wprowadź adres własnej witryny internetowej, pamiętając o tym, że adres URL musi być poprzedzony określeniem protokołu: http lub https. Na przykład: http://moja-strona-internetowa.pl
  8. Zapisz zmiany (za pomocą przycisku Zapisz umieszczonego w nieco niższej części okienka), zamknij okno Zarządzaj moim kontem i odśwież stronę z wizytówką (za pomocą klawisza F5).
  9. Na wizytówce w polu Adres strony domowej powinien wyświetlać się wprowadzony wcześniej adres URL. Kliknij na niego i zweryfikuj, czy podany przez Ciebie adres poprawnie prowadzi do zamierzonej witryny internetowej.

Powiązane artykuły