Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tak jak wskazano w instrukcji Elementy wizytówki i sposób ich edycji, rekomenduje się pozostawienie pola ze zdjęciem jako pustego po stronie systemu eKontakt. Wówczas w sposób automatyczny, w wizytówce wyświetlana będzie grafika ze zdjęciem – pobierana w portalu MOST Wiedzy. Zdjęcie należy więc wgrać w portalu MOST Wiedzy: przejdź do opisu wykonania tej czynności.
Jeśli jednak z pewnych względów użytkownik woli zamieścić zdjęcie bezpośrednio w systemie eKontakt – istnieje taka możliwość. Sposób wgrywania zdjęcia (w systemie eKontakt) w celu zastosowania go w wizytówce opisano poniżej.

Przed wgraniem zdjęcia, zaleca się przygotowanie pliku graficznego o następujących parametrach:

 • format GIF, JPG lub PNG (w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zdjęcia w wizytówce, zaleca się format PNG),
 • oczekiwana wielkość grafiki: 100 px (szerokości) x 120 px pikseli (wysokości). Grafika o większym rozmiarze zostanie automatycznie przycięta do rozmiarów oczekiwanych przez system.

Instrukcja krok po kroku

W celu umieszczenia na wizytówce grafiki ze zdjęciem (z poziomu systemu CMS eKontakt), wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony głównej PG: pg.edu.pl
 2. W prawym górnym rogu kliknij na przycisk Zaloguj. Zaloguj się, używając loginu oraz hasła takich jak do uczelnianego portalu Moja PG.
 3. Po zalogowaniu, w górnej części ekranu powinien ukazać się szary pasek narzędziowy – na całej szerokości ekranu.
 4. W prawej części wspomnianego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Moja wizytówka. W wyniku tej czynności wyświetlona zostanie strona będąca wizytówką pracownika.
 5. Następnie w prawej skrajnej części paska narzędziowego kliknij na ciąg wyświetlający Twoje imię i nazwisko. Otworzy się okno Zarządzaj moim kontem.
 6. W centralnej części wyświetlonego widoku widoczna będzie symboliczna grafika osoby (o ile do tej pory żadna grafika nie została wgrana). Pod grafiką umieszczony jest link Zmień. Kliknij na niego.
 7. Otwarte zostanie okno umożliwiające wczytanie pliku. Kliknij na przycisk Przeglądaj i wskaż plik z dysku komputera zawierający grafikę do umieszczenia w wizytówce. Akceptowane są formaty GIF, JPG oraz PNG (w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zdjęcia, rekomenduje się wczytanie zdjęcia w formacie PNG). Oczekiwany rozmiar grafiki to: 100 px (szerokości) x 120 px pikseli (wysokości). Grafika o większym rozmiarze zostanie automatycznie przycięta do rozmiarów oczekiwanych przez system.
 8. Kliknij na przycisk Zapisz. Zamknij okno Zarządzaj moim kontem i odśwież stronę z wizytówką (za pomocą klawisza F5).
 9. Na wizytówce powinna wyświetlać się oczekiwana grafika ze zdjęciem.


Powiązane artykuły