Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tak jak wskazano w instrukcji Elementy wizytówki i sposób ich edycji, zdecydowanie rekomenduje się pozostawienie pola Notka biograficzna pustego po stronie systemu eKontakt. Wówczas w sposób automatyczny, w wizytówce wyświetlany będzie biogram, którego treść pobierana jest portalu MOST Wiedzy (z osobistego profilu). Takie rozwiązanie umożliwia obsługę dwujęzyczności pola. Oznacza to, że podczas oglądania wizytówki w danej wersji językowej (PL lub EN), pole Notka biograficzna będzie prezentowało biogram we właściwej wersji językowej (zgodnie z wersją językową, w której przeglądana jest wizytówka). Tak więc zalecane jest zamieszczenie biogramu po stronie portalu MOST Wiedzy: przejdź do opisu wykonania tej czynności.

Jeśli jednak z pewnych względów użytkownik woli zamieścić biogram bezpośrednio w systemie eKontakt (niezalecane) – istnieje taka możliwość. Sposób wykonywania tej czynności (w systemie eKontakt) opisano poniżej.

Ze względu na ograniczenia techniczne systemu eKontakt, dla pola nie zapewnia się obsługi dwujęzyczności treści. Oznacza to, że podczas oglądania wizytówki zarówno w wersji językowej PL, jak i w wersji językowej EN – w polu będzie wyświetlana dokładnie ta sama treść. Chcąc zatem zamieścić ew. informację dla odbiorców polsko-, jak i anglojęzycznych, obie informacje powinny znaleźć się jednocześnie w tym polu, rozdzielone wizualnie w przyjęty sposób.

Z poziomu systemu eKontakt, pole Notka biograficzna może pomieścić treść o maksymalnym rozmiarze 10 000 znaków kodu HTML (tj. treść docelową wprowadzoną przez użytkownika, a także tagi HTML, atrybuty oraz wartości atrybutów HTML).

Instrukcja krok po kroku

W celu umieszczenia na wizytówce biogramu (z poziomu systemu eKontakt), wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony głównej PG: pg.edu.pl
 2. W prawym górnym rogu kliknij na przycisk Zaloguj. Zaloguj się, używając loginu oraz hasła takich jak do uczelnianego portalu Moja PG.
 3. Po zalogowaniu, w górnej części ekranu powinien ukazać się szary pasek narzędziowy – na całej szerokości ekranu.
 4. W prawej części wspomnianego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Moja wizytówka. W wyniku tej czynności wyświetlona zostanie strona będąca wizytówką pracownika.
 5. Następnie w prawej skrajnej części paska narzędziowego kliknij na ciąg wyświetlający Twoje imię i nazwisko. Otworzy się okno Zarządzaj moim kontem.
 6. W lewej części tego okna wybierz zakładkę pt. Ustawienia konta prywatnego.
 7. Przewiń wyświetlony widok nieco w dół i zlokalizuj pole pt. Notka biograficzna wraz z edytorem treści.
 8. Korzystając z edytora treści, umieść zamierzoną treść, zgodnie z potrzebami. Edytor umożliwia wprowadzenie m.in.:
  • zawartości tekstowej (w tym nagłówki, listy numerowane i punktowane),
  • odnośników (linki, hiperłącza) do plików i/lub witryn internetowych,
  • grafik (ilustracje, fotografie),
  • grafik wraz z podlinkowaniem do plików i/lub witryn internetowych,
  • tabel (zawierających tekst, odnośniki, grafikę).
 9. Kliknij na przycisk Zapisz (umieszczony w nieco niższej części okienka). Zamknij okno Zarządzaj moim kontem i odśwież stronę z wizytówką (za pomocą klawisza F5).
 10. Na wizytówce powinna wyświetlić się treść pola Notka biograficzna.

Umieszczanie zasobów plikowych – do wykorzystania w polu „Notka biograficzna” (i ogólnie w wizytówce, w tym w zakładce „Informacje”)

Korzystając z edytora treści, w polu Notka biograficzna zamieścić można różnego rodzaju zawartość, m. in. odnośniki do zasobów plikowych. O ile pliki nie są umieszczone na określonym serwerze (np. wydziałowym lub prywatnym), należy je uprzednio zamieścić (opublikować) na serwerze systemu eKontakt. 

UWAGA!

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, jaki wgrać można na serwer wynosi 30 MB.

W celu wgrania pliku, wykonaj poniższe czynności:

 1. Z szarego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Panel Sterowania.
 2. W lewej części widoku z dostępnego menu wybierz pozycję Dokumenty.
 3. W centralnej części wyświetlonego widoku dodawać można foldery (w celu uporządkowania zasobów plikowych): Dodaj → Folder oraz pliki: Dodaj → Dokument.Za pomocą opcji Dodaj → Dodaj wiele dokumentów na serwer wgrać można zbiorczo większą ilość plików (każdorazowo nie należy jednak przekraczać ilości ok. 120 plików). Zapoznaj się jednak uprzednio z uwagą dotyczącą tej opcji: przejdź do strony.
 4. Po zakończeniu etapu pracy z zasobami plikowymi, w lewej części szarego paska narzędziowego (w lewym górnym rogu widoku) kliknij na opcję Powrót do Moja wizytówka.
 5. Chcąc dodać link w polu Notka biograficzna (lub w zakładce Informacje) do zasobu wgranego na serwerze eKontakt, zaznacz tekst, który ma być podlinkowany – a następnie wybierz z edytora opcję wstawiania łącza, po czym w wyświetlonym okienku wybierz przycisk Przeglądaj. Wskaż uprzednio wgrany zasób plikowy.


Powiązane artykuły