Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak każdy rodzaj oprogramowania, system eKontakt zawiera zestaw błędów i ograniczeń wynikających np. z nieprzewidzenia przez twórców platformy bazowej, na której oparty jest system, określonych zachowań użytkownika, pewnych zastosowań platformy bazowej, błędów zawartych w danej wersji platformy itp.

Poniżej wskazane zachowania systemu eKontakt zakwalifikowane zostały jako tzw. znane błędy, które z różnych względów nie mogą być rozwiązane w krótkim czasie.

Niewykluczone, że wymienione błędy zostaną rozwiązane przez programistów CUI lub twórców platformy bazowej w wyższej jej wersji, czas ten jednak pozostaje nieokreślony.

Znane błędy eKontakt-u

  1. Funkcja wgrywania wielu plików jednocześnie dostępna w systemie (w Panelu Sterowania, w sekcji Dokumenty) w postaci opcji Dodaj  Dodaj wiele dokumentów w przeglądarce Mozilla Firefox często doznaje defektu technicznego objawiającego się tym, że wczytane pliki posiadają zerową objętość (0 KB).
    Efekt: pliki, z których chcemy skorzystać na stronie są traktowane jako uszkodzone.
    Komentarz do problemu: obejście tego problemu możliwe jest za pomocą przeglądarki Chrome, w której omawiana funkcja działa poprawnie. Przed wykonaniem czynności z poziomu przeglądarki Chrome, warto zaktualizować ją do najnowszej dostępnej wersji.