Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pamiętaj, że z opcji Dodaj wiele dokumentów należy korzystać w środowisku przeglądarki Chrome, bowiem zgodnie z Listą znanych błędów, w przeglądarce Firefox opcja ta obarczona jest defektem technicznym.

Do poprawnego działania, opcja Dodaj wiele dokumentów wymaga technologii Flash i dlatego może być ona domyślnie niedostępna w przeglądarce Chrome. Jeśli jesteś w trybie zalogowania i w widoku Dokumenty (w Panelu Sterowania systemu eKontakt) w menu służącym do dodawania plików brakuje pozycji Dodaj wiele dokumentów, tak jak na poniższym rysunku, postępuj kolejno według poniższych wskazówek.

Instrukcja krok po kroku

  1. Upewnij się, że komputer posiada zestawione połączenie z Internetem. Jeśli na komputerze nie posiadasz przeglądarki Chrome, przejdź do strony www.google.pl/chrome i pobierz instalator oprogramowania na dysk komputera. Następnie, używając pobranego pliku, zainstaluj program.
  2. Otwórz przeglądarkę Chrome. Sprawdź, czy dysponujesz najnowszą wersją przeglądarki: w prawym górnym rogu okna Chrome, na prawo od paska adresu zlokalizuj ikonkę  (jak na ilustracji) i kliknij na nią. W wyświetlonym menu przejdź do Pomoc → Google Chrome – informacje. Wyświetlona zostanie informacja:Masz aktualną wersję Google Chrome lub też pojawi się pasek postępu pobieranej aktualizacji – w takim wypadku zaczekaj, aż aktualizacja zostanie pobrana. Może zajść potrzeba zamknięcia i ponownego uruchomienia przeglądarki.

3. Jeśli posiadasz już najnowszą dostępną wersję Chrome, przejdź do strony get.adobe.com/pl/flashplayer, w środkowej części odznacz (tj. wyłącz) opcję oferty dodatkowej McAfee Security Scan Plus i kliknij na przycisk Zainstaluj. Po chwili rozpocznie się pobieranie pliku instalatora programu Adobe Flash Player. Gdy plik będzie w całości pobrany, zamknij wszelkie przeglądarki internetowe, po czym uruchom go i zainstaluj na komputerze oprogramowanie Adobe Flash Player. Po zakończonej instalacji domyślna przeglądarka (niekoniecznie Chrome) może otworzyć stronę firmy Adobe o charakterze marketingowym. Zamknij tę stronę internetową.

4. Jeśli program Chrome jest zamknięty, otwórz go ponownie. Następnie przejdź do systemu eKontakt (np. wchodząc na stronę główną PG: pg.edu.pl), zaloguj się i przejdź do strony www, którą zamierzasz edytować.

5. Korzystając z górnego paska narzędziowego eKontakt, przejdź do elementu Dokumenty w Panelu Sterowania: Przejdź do (na pasku narzędziowym) → Panel Sterowania → (menu po lewej stronie) Dokumenty.

6. Na tym etapie menu Dodaj nie będzie posiadało pozycji Dodaj wiele dokumentów.

7. Kliknij na pasek adresu w ikonkę kłódki. W wyświetlonym menu w pozycji Flash wartość Pytaj (domyślnie) zamień na wartość Zawsze zezwalaj w tej witrynie (wystarczy kliknąć na nazwę tej wartości) – tak jak na rysunku.

8. Zamknij menu, klikając na przykład w wolną przestrzeń na stronie www. U góry wyświetli się biały pasek z informacją: Nowe ustawienia pozwoleń dla stron zostaną zastosowane po ponownym załadowaniu strony. Kliknij na niebieski przycisk Odśwież (tak jak na ilustracji).

9. Strona zostanie przeładowana.

10. Sprawdź teraz opcję Dodaj. Jeśli wszystkie powyższe czynności wykonano poprawnie, w menu powinna być już dostępna opcja Dodaj wiele dokumentów, jak pokazano na rysunku.


Jeśli pomimo wyżej wymienionych czynności opcja Dodaj wiele dokumentów pozostaje dla Ciebie nadal niedostępna, spróbuj wykonać dodatkowe zadania. Pamiętaj: po wykonaniu każdego z tych zadań zamknij i otwórz Chrome ponownie, po czym sprawdź dostępność opcji Dodaj wiele dokumentów w Twojej przeglądarce.

  1. Zweryfikuj, czy posiadasz oficjalne wydanie przeglądarki Chrome (w Internecie dostępne są również wersje beta, wersje eksperymentalne itp.) – w razie potrzeby zmień przeglądarkę na wersję w edycji oficjalnej. Informacja o rodzaju wersji zamieszczona jest w widoku: (ikona w prawym górnym rogu okna Chrome, na prawo od paska adresu) → (menu) Pomoc → Google Chrome – informacje.
  2. Wyłącz wszystkie dodatki (rozszerzenia) przeglądarki Chrome, po czym zamknij i otwórz przeglądarkę ponownie. Lista zainstalowanych rozszerzeń dostępna jest w widoku: (ikona w prawym górnym rogu okna Chrome, na prawo od paska adresu) → (menu) Więcej narzędzi  Rozszerzenia.
  3. Tymczasowo wyłącz osłony w posiadanym oprogramowaniu antywirusowym i/lub w firewallu.
  4. Zminimalizuj liczbę otwartych zakładek w przeglądarce. Wyczyść dane przeglądania, takie jak obrazy i pliki w pamięci podręcznej oraz pliki cookie: (ikona w prawym górnym rogu okna Chrome, na prawo od paska adresu) → (menu) Historia  Historia  Wyczyść dane przeglądania  Wyczyść poniższe elementy z okresu: od samego początku. Zaznacz dwie opcje: Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej oraz Pliki cookie i inne dane witryn. Kliknij na Wyczyść dane przeglądania.

Jeśli również dodatkowe zadania nie spowodowały pojawienia się żądanej opcji w systemie eKontakt, problem pozostaje nierozpoznany. Być może inne względy (o charakterze lokalnym na Twoim komputerze) stanowią przeszkodę w działaniu opcji Dodaj wiele dokumentów. Sprawdź w takim przypadku dostępność opcji Dodaj wiele dokumentów na innym komputerze/innych komputerach (na tych komputerach należy uprzednio spełnić wymagania techniczne: zainstalowana najnowsza wersja Chrome, zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player dla przeglądarki Chrome).


Powiązane artykuły