Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do czego służy program Lectora?

Oprogramowanie Lectora stanowi program narzędziowy służący do opracowywania responsywnych (tj. dostosowujących się do ekranów urządzeń), multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych dla e-Learningu. Moduły edukacyjne porównać można w pewnym sensie do prezentacji tworzonych w popularnym Power Point, a sama Lectora przypomina nieco pakiet biurowy MS Office, jest jednak bardziej rozbudowana. Oprogramowanie Lectora jest produktem komercyjnym (odpłatnym).

W ramach Lectory można:

 • opracować od postaw nowe autorskie materiały dydaktyczne (w formie modułów edukacyjnych),
 • zaimportować posiadane prezentacje Power Point (Uwaga: program akceptuje wyłącznie format ppt, a nie pptx), uzupełnić je o dodatkowe możliwości i uczynić z ich moduły edukacyjne,
 • eksportować moduły edukacyjne do formatu HTML5 – z przeznaczeniem do osadzenia na stronach internetowych,
 • eksportować moduły edukacyjne do formatu SCORM (tzw. paczki SCORM) – z przeznaczeniem do osadzenia na platformach e-Learningowych, w tym także do eNauczania PG.

Moduły edukacyjne przygotowane z programie Lectora mogą przedstawiać treści dydaktyczne w różnych formach, pozwalają również na realizację weryfikacji wiedzy w formie testów.

W jaki sposób można uzyskać program Lectora?

Oprogramowanie Lectora stanowi produkt komercyjny. Pozyskanie programu możliwe jest aktualnie na dwa sposoby:

 1. Lectora Online – wersja internetowa udostępniona za darmo (formalnie do dnia 30.06.2020)
  Producent oprogramowania umożliwił bezpłatne korzystanie z aplikacji Lectora Online do końca 30 czerwca 2020 r. (w związku z sytuacją pandemii) – bez konieczności korzystania z licencji Uczelni. Link umożliwiający dostęp do aplikacji (po wypełnieniu formularza) oraz film instruktażowy dostępne są na stronie informującej o promocji: teach24.eu/lectora-online-promo

  Po zadeklarowanym czasie, dostęp on-line do aplikacji Lectora Online może zostać zamknięty.

 2. Lectora Inspire – w ramach licencji zakupionej przez PG
  Własną, bezterminową licencję (dla osób pozostających pracownikami PG) można otrzymać po ukończeniu szkolenia w ramach Projektu POWR 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” z zakresu obsługi oprogramowania Lectora. Szkolenia te dedykowane są pracownikom PG, a terminy zajęć zamieszczane są/będą na stronie: pg.edu.pl/power-zip/szkolenia

Gdzie można uzyskać wsparcie merytoryczne związane z programem Lectora?

Podstawowe wsparcie stanowi materiał szkoleniowy (dostępny poniżej). Można się na nim wzorować, tworząc własne moduły edukacyjne.

Instrukcja użytkownika do programu Lectora

Nie dysponujemy kompleksową instrukcją opisującą krok po kroku sposób pracy oraz funkcjonalności oprogramowania Lectora. Dostępny jest jednak materiał szkoleniowy w formacie PDF, który opisuje sposób realizacji konkretnego (przykładowego) zadania. Na podstawie tego materiału można zdobyć wiedzę o sposobie pracy w programie Lectora.

Pobierz materiał szkoleniowy (plik PDF 4,29 MB)

Oprócz tego, dystrybutor oprogramowania na Polskę, udostępnił film instruktażowy dość kompleksowo opisujący aplikację Lectora Online (film na YouTube): youtu.be/ji0b4A3xTQE