Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczących tworzenia kopii zapasowych, resetowania i przywracania kursów na platformie eNauczanie PG. Kliknij w odpowiednie zagadnienie aby rozwinąć dokładną instrukcje.Wykonywanie kopii zapasowych kursów na platformie Moodle może mieć zastosowanie do:

  • stworzenia kopii kursu przed wprowadzeniem zmian, mogących uszkodzić treść kursu
  • zduplikowania kursu (z pomocą Administratora Moodle)
  • skopiowania części treści do innego kursu
  • stworzenia bezpiecznej kopii kursu wraz z ocenami

Aby zarchiwizować dowolny kurs, do którego mamy uprawnienia prowadzącego, należy w pierwszej kolejności otworzyć ten kurs. Po otwarciu kursu klikamy na ikonę Ustawienia i wybieramy Kopia zapasowa:

W pierwszym kroku przechodzimy do ustawień kopii zapasowej. Najpierw decydujemy o podstawowych ustawieniach.

UWAGA!

Jeżeli chcemy zarchiwizować kurs, w celu przechowywania bezpiecznej kopii wraz z ocenami studentów, należy zaznaczyć pozycję Uwzględnij historię oceniania:

Klikamy Następny aby przejść do kolejnego etapu.

W kolejnym kroku możemy zdecydować, czy chcemy zarchiwizować wszystkie tematy i aktywności, czy chcemy ograniczyć nasz wybór (np. wybieramy tylko quiz, ponieważ chcemy go skopiować do innego kursu):

Po przejrzeniu opcji klikamy Wykonaj kopię zapasową:

UWAGA!

W przypadku dużych kursów, lub kursów zawierających wielu studentów, tworzenie kopii zapasowych może trwać kilkadziesiąt minut (w skrajnych przypadkach czas ten liczony będzie w godzinach).

Po wykonaniu kopii zobaczymy komunikat, klikamy Kontynuuj:

W ostatnim kroku zobaczymy okno podzielone na trzy obszary – w tym momencie interesuje nas Obszar kopii zapasowej w kursie, w którym to widzimy utworzoną właśnie kopię kursu. Klikając Pobierz plik z kopią kursu zostanie zapisany na naszym komputerze:

Pliki kopii pobrane na komputer użytkownika, jeżeli mają być trwale zarchiwizowane, powinny zostać skopiowane także na zewnętrzne nośniki (np. płyty CD) i/lub umieszczone w Repozytorium.

Resetowania kursu możemy wykorzystać do przygotowania kursu na kolejny semestr. Usuwamy wówczas wszystkich użytkowników i wszystkie podejścia do quizów.

UWAGA!

Przed resetowaniem kursu należy bezwzględnie wykonać jego kopię zapasową.

Aby zresetować dowolny kurs, do którego mamy uprawnienia prowadzącego, należy w pierwszej kolejności otworzyć ten kurs. Po otwarciu kursu klikamy na ikonę Ustawienia i wybieramy Reset:

W kolejnym kroku system wyświetli nam opcje resetu:

Klikamy na poszczególne kategorie i wybieramy interesujące nas ustawienia. Poniżej podgląd niektórych z opcji:

Najprostszym sposobem na reset kursu jest skorzystanie z przycisku Wybierz domyślne. System oznaczy część opcji (można zweryfikować czy domyślne opcje zgadzają sie z naszymi założeniami). Następnie naciskamy guzik Resetuj kurs. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie:

Po kliknięciu Kontynuuj zostaniemy przeniesieni do wyczyszczonego kursu, z nienaruszonymi treściami.

Odtwarzanie kursu rozpocznamy od wejścia w kurs, który chcemy przywrócić do stanu znajdującego się w kopii.

UWAGA!

Za pomocą tej funkcjonalności nie da się utworzyć nowego kursu. Kopię zapasową można odtworzyć tylko do istniejącego kursu, którego jest się prowadzącym. Jeśli jest potrzebny nowy kurs, np. aby zweryfikować oceny studenta jakie znajdują się w zarchiwizowanej kopii, należy zwrócić się do wydziałowego lub głównego administratora Moodle z prośbą o utworzenie kursu, a następnie tam należy odtworzyć kopię korzystając z poniższej instrukcji.

Aby przywrócić dowolny kurs, do którego mamy uprawnienia prowadzącego, należy w pierwszej kolejności otworzyć ten kurs. Po otwarciu kursu klikamy na ikonę Ustawienia i wybieramy Odtwórz:

Otworzy się okno, które może zawierać poza Importem pliku kopii zapasowej także gotowe archiwa w Obszarze kopii zapasowej w kursie. Możemy zatem kliknąć w Odtwórz na końcu wiersza zawierającego archiwum, które chcemy przywrócić, lub możemy skorzystać z pliku lokalnie przechowywanego na komputerze:

Klikamy Odtwórz, otworzy się kreator importu:

Pierwszy krok zawiera informacje o wybranym właśnie pliku – są to szczegóły backupu i szczegóły pliku:

Przechodzimy dalej – Kontynuuj. W kolejnym kroku należy zdecydować, czy kopia którą odtwarzamy ma uzupełnić nasz kurs czy zastąpić (opcja scalania jest przydatna np. w trakcie kopiowania części treści z jednego kursu do innego):W następnym kroku mamy możliwość wybrania komponentów do przywrócenia. Dostępne do wyboru będą tylko te opcje, które zostały wybrane w trakcie archiwizowania. Wyjątkową opcją jest pole Dołącz zapisanych użytkowników – jest ono dostępne do zaznaczenia tylko dla Menedżera danego kursu (standardowy Prowadzący nie ma możliwości odtworzenia zapisanych użytkowników):

W kolejnym kroku można wybrać, co będzie przywrócone (opcja ta przydaje się przy scalaniu kursu z plikiem kopii i częściowym przywracaniem):

W kolejnym kroku znajduje się przegląd wybranych opcji:

Na końcu klikamy Wykonaj przywracanie:

UWAGA!

W przypadku dużych kursów lub kursów zawierających wielu studentów, przywracanie kopii zapasowych może trwać kilkadziesiąt minut (w skrajnych przypadkach czas ten będzie liczony w godzinach).

Po wykonaniu kopii zobaczymy komunikat, klikamy Kontynuuj:

Po zakończeniu przywracania otworzy się przywrócony kurs.


Powiązane artykuły