Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak każdy rodzaj oprogramowania, platforma eNauczanie PG oparta na Moodle może zawierać błędy i ograniczenia wynikające np. z nieprzewidzenia przez jej twórców określonych zachowań użytkownika, rozmaitych zastosowań platformy itp.


Centrum Usług Informatycznych każdego roku w okresie letnim aktualizuje platformę do nowszej wersji. Jest to podyktowane faktem, iż w każdej kolejnej wersji twórcy systemu wprowadzają usprawnienia funkcji użytkowych, poprawki dostrzeżonych błędów, mechanizmy zwiększające stabilność i poziom bezpieczeństwa. Wskutek ludzkich błędów (w tym przypadku są to błędy programistów Moodle) zdarzają się sytuacje, w których do tej pory działające funkcje platformy, doznają defektu w wyższej (potencjalnie lepszej) wersji oprogramowania. Stąd niekiedy dostrzegany przez Państwa efekt, który streścić można by stwierdzeniem: „(…) a w poprzedniej wersji działało…” lub „W poprzedniej wersji platformy nie było tego problemu.”

Uprzejmie wyjaśniamy, że pewne rodzaje usterek oprogramowania nie mogą być poprawione przez programistów CUI PG, ponieważ rozwiązanie ich w sposób lokalny na poziomie Politechniki Gdańskiej uniemożliwiłoby Uczelni możliwość dalszego aktualizowania platformy e-learningowej do nowych wyższych wersji.
Poniższe określone zachowania Moodle zakwalifikowane zostały jako tzw. znane błędy, które z wyżej wspomnianych względów nie będą rozwiązane w bieżącej wersji Moodle. Niewykluczone, że w następnej wersji systemu wskazane defekty zostaną rozwiązane przez programistów Moodle (o ile twórcy go w tym zakresie zmodyfikują). Jednocześnie, o ile to możliwe, wskazaliśmy Państwu możliwości obejścia stwierdzonych problemów.

Znane błędy Moodle

  1. W aktywności Moodle typu Zadanie wykonywanym w grupach (grupach w rozumieniu platformy Moodle), umożliwienie studentom kolejnej próby (szansy) do rozwiązania zadania równoznaczne jest z dodaniem nowej próby dla każdego kursanta w grupie, a nie tylko dla pojedynczego wskazanego kursanta.
    Komentarz do problemu: jest to standardowe zachowanie Moodle przewidziane przez jego twórców. Problem może ustać po aktualizacji Moodle do nowej wyższej wersji  (o ile twórcy go w tym zakresie zmodyfikują). Aktualnie nie istnieje pominięcie tego ograniczenia Moodle.
  2. W aktywności Moodle typu Zadanie, po przejściu do opcji Zobacz/oceń wszystkie zadania nie działa opcja sortowania według pól: Status i Ostatnia modyfikacja (przesłane rozwiązanie).
    Problem dotyczy wyłącznie sytuacji, w której prowadzący umożliwia przesłanie jednego zadania/rozwiązania dla całej (określonej) grupy.
    Komentarz do problemu: Moodle zapisuje odpowiednie wartości w bazie danych dla osób, które rzeczywiście przesłały zadanie. Pozostałym osobom z grupy nie są zapisywane odpowiednie wartości w bazie danych. W rezultacie powstaje rozbieżność przy sortowaniu, bowiem reszta studentów sortowana jest w losowy sposób. Jest to zachowanie Moodle zawarte w obecnej wersji platformy. Problem może ustać po aktualizacji Moodle do nowej wyższej wersji  (o ile twórcy go w tym zakresie zmodyfikują).
    Dostrzegliśmy, że po stronie twórców Moodle'a trwają już prace nad rozwiązaniem tego problemu. Aktualnie nie istnieje pominięcie tego błędu Moodle.


Powiązane artykuły