Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieje możliwość utworzenia kursu zawierającego zarówno materiały w formie dokumentów, linków do stron www oraz materiałów audio i wideo w połączeniu z elementami odpytywania (quizy, lekcje) oraz zadaniami. 


Dodawanie aktywności lub zasobu instrukcja krok po kroku

 Aby dodać do kursu nową aktywność lub zasób należy na liście swoich kursów wybrać ten, który chcemy edytować, a następnie:

  1. Kliknąć przełącznik: Tryb edycji

2. Kliknąć: Dodaj aktywność lub zasób (na końcu treści/sekcji):

3. Wybrać aktywność lub zasób:

Pamiętaj, że po dodaniu aktywności lub zasobu możesz je w każdej chwili usunąć lub edytować. Wystarczy, że na stronie głównej danego kursu, przy odpowiedniej aktywności klikniesz "trzy kropki menu". Tam znajdziesz m.in pozycję Usuń oraz Edytuj ustawienia.

UWAGA!

Szczegóły tworzenia wybranych aktywności i zasobów znajdują się w bloku z lewej strony.

Widoczność aktywności:

Każda z aktywności w kursie obsługuje kilka trybów widoczności. Główne tryby to:

  1. aktywność widoczna - tryb domyślny, aktywność widoczna jest dla wszystkich uczestników kursu,
  2. aktywność ukryta przed studentami - aktywność oznaczona jest etykietą "Ukryte przed studentami" wyświetlaną zaraz pod nazwą aktywności na stronie kursu. Taką aktywność widzą tylko osoby o uprawnieniach menedżera, autora kursu i prowadzącego (również bez praw edycji).
  3. platforma obsługuje również dodatkowy tryb oznaczony etykietą "Dostępny, ale niewidoczny na stronie kursu" (w wersji angielskiej: "Available but not shown on course page") wyświetlaną pod nazwą aktywności na stronie kursu. Tryb ten pozwala na utworzenie treści, do której studenci mogą przejść przez adres URL lub link, ale nie jest ona wyświetlana bezpośrednio na stronie kursu. Mechanizm ten może okazać się przydatny przy rozbudowanych kursach, w których nauczyciel chce mieć pełną kontrolę nad wyglądem kursu (i - na przykład - udostępnić test wysyłając link przez wiadomość e-mail lub wstawić odnośnik w pozostałych materiałach w kursie).

Aby uruchomić ten tryb, należy:

  • w trybie edycji kursu: utworzyć nową sekcję w kursie (opcja Dodaj temat/Dodaj tydzień na samym dole kursu),
  • upewnić się, że jest ostatnią z sekcji, a następnie ją ukryć (opcja znajduje się w menu Modyfikuj obok nazwy sekcji):

  • przenieść do tej sekcji wybrane aktywności, które mają być dostępne, ale ukryte przed studentami (lub utworzyć nowe),
  • przy wybranych aktywnościach, które powinny być dostępne (ale niewidoczne na stronie kursu), wybrać przycisk Modyfikuj i znaleźć opcję "Uczyń dostępnym":Powiązane artykuły