Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edytor tekstowy na platformie Moodle pozwala użytkownikowi wprowadzić dowolny wzór matematyczny poprzez proste graficzne narzędzie. 


Platforma eNauczanie obsługuje dwa moduły pozwalające na wyświetlanie równań matematycznych. Są to:

  • MathJax - domyślny moduł, zapewniający zgodność z wieloma przeglądarkami i obsługę większej liczby rozszerzeń, obsługuje zapis TeX, więcej informacji: https://www.mathjax.org/
  • Zapis TeX - moduł alternatywny, używany we wcześniejszych wersjach platformy, wspiera część funkcji LaTeX.

Wzory i równania matematyczne wstawiane w nowych kursach są domyślnie przedstawiane za pomocą modułu MathJax. Istnieje możliwość uruchomienia alternatywnego modułu, opisana została w dalszej części tej instrukcji

Wstawianie wzorów w treści kursu

Aby uruchomić narzędzie do wprowadzania wzorów należy z paska narzędzi edytora tekstowego kliknąć ikonę  .  Wstawianie kolejnych elementów wzoru polega na wybieraniu ich z listy dostępnych symboli. Lista symboli jest podzielona na pięć kategorii, przechodzenie pomiędzy kategoriami polega na przełączaniu zakładek z górnego paska:

 - cyfry, operatory arytmetyczne, stałe matematyczne, szablony indeksowania i tworzenia ułamków,

 - kwantyfikatory, operatory logiczne i algebraiczne, szablony najczęściej wykorzystywanych funkcji,

  - litery alfabetu łacińskiego,

 - litery alfabetu greckiego,

 – macierze i wyznaczniki.


Tworzenie wzoru polega na wstawianiu odpowiednich symboli w odpowiednie miejsca. Przechodzenie pomiędzy polami wzoru (np. z licznika ułamka do jego mianownika) umożliwiają kursory , Aby wstawić symbol należy znaleźć go na liście i kliknąć. Jeśli wprowadzisz niepoprawny symbol możesz go usunąć używając W każdym momencie można usunąć wszystkie zapisane znaki i zacząć edycję od początku –  .

Po zakończeniu wprowadzania wzoru należy wcisnąć Wstaw wzór.

Używanie alternatywnego modułu

W dowolnym momencie można zastąpić moduł MathJax modułem alternatywnym (zapis TeX), jeśli wymagane jest użycie niektórych funkcji specyficznych dla LaTeX. Na stronie kursu, w którym chcemy tę czynność przeprowadzić, należy przejść do menu ustawień kursu (ikona zębatki) i wybrać opcję Filtry:

Następnie należy ustawić:

  • domyślne ustawienie - uruchomiony nowszy moduł (MathJax) - przy opcji MathJax ustawiamy "Domyślne (włączony)", a przy opcji Zapis TeX ustawiamy "Domyślne (wyłączony)".
  • uruchomienie modułu alternatywnego, używanego wcześniej - przy opcji MathJax ustawiamy "Wyłączony", a przy Zapis TeX ustawiamy "Włączony".

Powiązane artykuły