Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednym z ważniejszych rodzajów aktywności jest Test (dawniej zwany Quiz-em).


Test pozwala na weryfikację wiedzy studenta przy wykorzystaniu różnego rodzaju pytań. Po dodaniu testu do kursu, należy przejść do jego ustawień. Kolejno ustawiamy opcje:

Ogólne:

W tym oknie wpisujemy Nazwę testu oraz opcjonalnie Wprowadzenie– krótki wstęp opisujący test.

Czas

Okno pozwala wprowadzić ustawienia dotyczące zakresu dat, w którym test ma być dostępny oraz wprowadzić limit czasowy na rozwiązanie testu.

UWAGA!

Pamiętaj aby po wprowadzeniu ustawień zaznaczyć opcję Włącz.

Ocena

W tej kategorii znajdują się ustawienia dotyczące ocen. Jest to szczególnie ważna kategoria, która znacznie ułatwia pracę.

Wygląd

Opcja umożliwa wybór wyglądu testu. Możemy m.in. zdecydować ile pytań będzie wyświetlanych na jednej stronie, zmienić ustawienia dotyczące użytkownika oraz skorzystać z dodatkowych opcji poprzez kliknięcie: Pokaż więcej.

Zachowanie pytań:

W tym oknie za pomocą opcji: Zmień kolejność wewnątrz pytaniadecydujemy czy w przypadku pytań wielokrotnego wyboru lub dopasowania, odpowiedzi będą wyświetlane w kolejności losowej. Natomiast opcja: Jak zachowują się pytania daje możliwość decyzji, w którym momencie testu student będzie widział punktację oraz czy będzie mógł podejść do pytania ponownie, lecz z uzyskaniem obniżonej liczby punktów.

Opcje przeglądu:

Opcje te decydują, jaką informację i kiedy mogą zobaczyć studenci, gdy przeglądają podejścia do testu lub raporty testu. Aby poznać szczegółowe informacje wystarczy kliknąć na ikonę znaku zapytania (?) przy wybranym ustawieniu.

Całościowa informacja zwrotna:

Całościowa informacja zwrotna to tekst wyświetlany po zakończeniu podejścia do testu. Można podawać różne informacje, w zależności od osiągniętych ocen, podając przedziały ocen (jako procenty lub liczby).

Standardowe opcje modułów:

Okno podstawowych opcji, w którym decydujemy m.in. o widoczności testu na kursie.

Ogranicz dostęp:

Ustawienie pozwala na ograniczenie dostępu do testu np., ze względu na ocenę czy przynależność do danej grupy.

Ukończenie aktywności:

Okno pozwala decydować w jaki sposób będzie śledzone ukończenie aktywności, na przykład aktywność zostanie uznana za kompletną po spełnieniu wybranych warunków.

Tagi

Opcja pozwala na lepsze zidentyfikowanie testu, po nadaniu mu tagów.

Kompetencje

Wybieramy  jakie akcje zajdą po zakończeniu aktywności.

Na koniec musimy zapisać test- Zapisz i wróć do kursu lub zapisać i od razu zobaczyć swój test- Zapisz i wyświetl.


Powiązane artykuły