Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kluczowym elementem nauczania jest interakcja z użytkownikiem oraz sprawdzanie nabytej przez niego wiedzy. Platforma Moodle udostępnia zróżnicowane narzędzia umożliwiające testowanie wiedzy uczestników kursu.


Większość z nich wykorzystuje do tego celu pytania. Stworzone pytania są zapisywane w Bazie pytań, dzięki temu możemy wykorzystywać to samo pytanie w wielu miejscach bez potrzeby ponownego edytowania pytania. Aby zarządzać bazą pytań należy wejść do wybranego kursu, a następnie kliknąć ikonę Ustawienia i wybrać opcję Więcej:

Otworzy się okno Administracja kursem, wybieramy Baza pytań:

Sekcja Pytania pozwala na tworzenie nowych pytań i przypisywanie im kategorii- Wybierz kategorię. Aby utworzyć nowe pytanie należy kliknąć Utwórz nowe pytanie: 

Po kliknięciu otworzy się okno Wybierz rodzaj nowego pytania. Wybieramy rodzaj pytania, aby zobaczyć jego opis i klikamy Dodaj:

W sekcji Kategorie możemy stworzyć nową kategorię pytań. Segregowanie pytań w kategorie jest szczególnie przydatne gdy tworzymy jednocześnie wiele kursów o zróznicowanej tematyce. Aby utworzyć nową kategorię pytań należy przejść do segmentu Dodaj kategorię:

Po rozwinięciu uzupełniamy pola i klikamy na przycisk Dodaj kategorię:

Bardzo przydatną funkcjonalnością jest eksport / import bazy pytań. Pozwala to przenosić całe bazy pytań pomiędzy róznymi kursami a nawet platformami.

Aby zaimportować plik, w sekcji Import wybieramy Format pliku, dodajemy plik i klikamy Import:

Aby eksportować pytania do pliku, w sekcji Eksport wybieramy Format pliku, ustawiamy kategorię i klikamy Eksportuj pytania do pliku:

Gdy stworzymy już kompletną bazę pytań możemy korzystać z niej przy tworzeniu testów / lekcji. Po przejściu do edycji ustawień testu widzimy bazę pytań. Możemy ręcznie dodawać pytania lub dodawać losowe pytania z określonej kategorii. Podczas tworzenia bazy pytań warto zwracać uwagę na jej strukturę, odpowiednia organizacja bazy pytań może usprawnić późniejszą pracę na platformie Moodle.


Powiązane artykuły