Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zachęcamy do zapoznania się z filmikami przedstawiającymi rodzaje pytań w teście.


Pytanie "dopasowanie":

Pytanie typu "esej":

Pytanie "krótka odpowiedź":

Pytanie typu "numerycznego":

Pytanie "obliczeniowe":

Pytanie "obliczeniowe wielokrotnego wyboru":

Pytanie typu "prawda-fałsz":

Pytanie typu "zagnieżdżone":

Pytanie "wybór wielokrotny":

Rozwiązywanie przykładowego quizu:


Powiązane artykuły