Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zapisywanie studentów na kurs wymaga posiadania uprawnień prowadzącego dany kurs. Po utworzeniu zawartości kursu prowadzący może zezwolić na samodzielne zapisywanie się na kurs (również wybrać opcję z hasłem dostępu do kursu), a także jeżeli chce może samodzielnie zapisywać studentów na kurs.


Samodzielne dodawanie studentów do kursu zamkniętego zabezpiecza przed dopisaniem się do kursu osób niepowołanych, które otrzymały hasło dostępowe inną drogą niż od prowadzącego i nie chcemy, aby miały dostęp do treści w nim zawartych.

Instrukcja krok po kroku

Aby samodzielnie dodać studentów do kursu zamkniętego należy:

  1. Wybrać z bloku: Uczestnicy

  2. Kliknąć z menu opcję : Zapisz użytkowników  3. Otworzy się okno Opcje zapisów. W polu Wybierz użytkowników wybrać osobę z listy lub  wpisać fragment nazwiska (lub całe) szukanej osoby. Następnie możemy przypisać użytkownikowi m.in. rolę (najczęściej student), czy okres uczestnictwa w kursie.

4. Po wyborze wszystkich uczestników kliknąć Zapisz wybranych użytkowników i kohorty

5. Zapisani użytkownicy będą wyświetlani na liście w bloku Uczestnicy


Powiązane artykuły