Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W każdym z kursów można ustawić także metodę samodzielnego zapisu studentów.


Dostęp taki można dodatkowo ograniczyć hasłem. Kurs, w którym wybrano taką metodę zapisów będzie dostępny dla wszystkich, lub dla wszystkich osób posiadających hasło dostępu do kursu. 

Instrukcja krok po kroku

Aby ustawić taką metodę w wybranym kursie należy kolejno:

  1. Wybrać z bloku Uczestnicy:

2. Następnie z prawej strony kliknąć kolejno ikonkę Ustawienia oraz Metoda zapisów:

3. Otworzy się okno metod zapisów. Rozwinąć listę Dodaj metodę zapisu i wybrać opcję Zapisywanie samodzielne:

4. Zobaczymy okno Zapisywanie samodzielne. Jeżeli chcemy aby dostęp do kursu był jedynie dla osób posiadających dodatkowe hasło, tzw. klucz dostępu, powinniśmy wpisać to hasło w ustawieniach metody zapisu, w miejscu oznaczonym poniżej. Pozostałe opcje pozwalają nam m.in. ustawić maksymalną liczbę uczestników lub ustawić niestandardowe powitanie w kursie. Po ustawieniu tych parametrów kliknąć Dodaj metodę zapisu:

5. Wybrana przez nas metoda zapisów pojawi się na liście dostępnych metod:

W tym momencie dostęp do kursu jest ograniczony do osób, które zostaną ręcznie zapisane przez prowadzącego, lub osób które zapiszą się samodzielnie, pod warunkiem posiadania klucza dostępu. Hasło dostępu wraz z linkiem można rozesłać studentom mailowo (posiadając numer albumu studenta wystarczy stworzyć adres w postaci sXXXXXX@student.pg.edu.pl gdzie XXXXXX to numer albumu studenta).


Powiązane artykuły