Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aby odebrać zapisanym uczestnikom dostęp do kursu (gdy się on zakończył lub gdy z innych przyczyn chcemy odebrać uczestnikowi dostęp do kursu) należy

Instrukcja krok po kroku

  1. Wybrać blok Uczestnicy:

2. Kliknąć w ikonę Ustawienia, która znajduje się z prawej strony, a następnie wybrać Zapisani użytkownicy:

3. Z wyświetlonej listy wybrać uczestników, których chcemy usunąć, poprzez zaznaczenie  checkbox'a z lewej strony:

4. Rozwinąć listę Z zaznaczonymi użytkownikami:

W zależności od rodzaju metody zapisu użytkowników wybieramy opcję usuwania z odpowiedniego zakresu (w naszym przypadku: Usuń wybranych użytkowników z listy zapisanych).

5. Otworzy się okno Usuń wybranych użytkowników z listy zapisanych.  Kliknąć przycisk Wypisz użytkowników:


Powiązane artykuły