Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Platforma eNauczanie umożliwia tworzenie zróżnicowanych ścieżek nauczania. Możemy uzależnić kolejność / zakres prezentowanych i udostępnianych użytkownikowi treści od jego postępów w kursie.


Aby uwarunkować dostępność konkretnych modułów kursu trzeba w pierwszym kroku włączyć śledzenie aktywności (opcja śledzenia aktywności jest dostępna w kursach dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników). Kliknij aby rozwinąć szczegóły.

Śledzenie aktywności można włączyć modyfikując ustawienia kursu. Najpierw wchodzimy na stronę główną danego kursu, wybierając go z bloku, z lewej strony:

Tworząc kurs mamy możliwość ukrycia pewnych jego elementów do czasu, kiedy użytkownik spełni pewne warunki np: stworzyliśmy quiz, ale chcemy aby podejście do niego było możliwe po spełnieniu innych warunków, np.: ukończenia innej aktywności- wyniku testu wstępnego (kliknij aby rozwinąć szczegóły).

UWAGA!

Wprowadzenie takich ustawień wymaga uprzedniego włączenia trybu edycji.

Aby wprowadzić ograniczenie należy:

1. Przy aktywności, w której chcemy wprowadzić ograniczenie wybrać opcję Modyfikuj a następnie Edytuj ustawienia:

2. Rozwijamy kategorię Ogranicz dostęp:

3. Klikamy Dodaj ograniczenie:

Następnie wybieramy rodzaj ograniczenia, w naszym przypadku Ukończenie aktywności:

4. Otwierają się ustawienia wybranego ograniczenia. Wybieramy interesujące nas warunki. Aby dodać kolejne ograniczenie klikamy Dodaj ograniczenie:

UWAGA!

W naszym przypadku chcemy aby do quizu zostały dopuszczone osoby, które zaliczyły test wstępny. Wymaga to uprzedniej zmiany ustawień testu – musi kończyć się oceną.

5. Na koniec zapisujemy ustawienia: Zapisz i wróć do kursu.

Po włączeniu śledzenia ukończenia w kursie dla każdej aktywności, której ukończenie / uruchamianie chcemy monitorować, należy określić kryterium oznaczania aktywności jako ukończonej. Musimy określić, czy wystarczy otworzyć dany moduł żeby go "ukończyć" czy też np. niezbędne jest otrzymanie oceny (kliknij aby rozwinąć szczegóły).

Wprowadzenie takich ustawień wymaga uprzedniego włączenia trybu edycji.

Aby ustawić ukończenie aktywności należy:

1. Przy aktywności, w której chcemy wprowadzić ograniczenie wybrać opcję Modyfikuj a następnie Edytuj ustawienia:

2. Rozwijamy kategorię Ukończenie aktywności:

3. Z rozwijanej listy wybieramy jedną z opcji: Nie wykrywaj ukończenia aktywności; Studenci mogą ręcznie ustawić tą aktywność jako ukończoną- dodatkowo możemy ustawić limit czasowy na oznaczenie ukończenia; Pokaż aktywność jako kompletną, gdy warunki są spełnione- tu możemy wybrać czy wystarczy otworzyć aktywność aby ją ukończyć, czy trzeba uzyskać ocenę / zaliczenie.

4. Na koniec zapisujemy ustawienia: Zapisz i wróć do kursu.


Powiązane artykuły